DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ważne tematy na czerwcowej sesji Rady Seniorów w Ursusie

W czerwcu odbyła się, po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19, sesja Rady Seniorów Dzielnicy Warszawa-Ursus. W sesji uczestniczył zastępca burmistrza Wiesław Krzemień, który udzielił kilku interesujących informacji.

Władze dzielnicy liczą się z wielo tysięczną społecznością 60+, o czym m.in. świadczy obecność członków Zarządu Dzielnicy na spotkaniach Rady, informowanie o planach i bieżących działaniach, oraz branie pod uwagę potrzeb seniorów. Na początku czerwcowej sesji pojawił się nawet burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński.

Na wstępie przypomniano protokół z marcowej sesji, na której m. in. padła informacja o wpływie do budżetu 2 mln zł na budowę nowego Centrum Kultury, planowanego przy ul. Gierdziejewskiego. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi ok 50 mln zł. Aktualnie można więc przystąpić do projektowania centrum.

Była mowa o pewnych problemach z wykonawcami budynku komunalnego, naprzeciw sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, na którego parterze miało się mieścić przedszkole. Był tam też planowany parking.

Nowe przeszkody na drodze do Muzeum Ursusa

Burmistrz Krzemień poinformował o przesunięciach w budżecie. Bulwersujące dla wielu mieszkańców i organizacji społecznych zaangażowanych w ideę powstania Muzeum Ursusa może okazać się przesunięcie 800 tys. zł przeznaczonych na wykup kolekcji (ok. 400 eksponatów), dokumentujących ponad stuletnią historię ZM Ursus. Kolekcja jest obecnie własnością Polskiego Holdingu Obronneg, który przechowywuje eksponaty w pozakładowym budynku przy ul. Posag 7 Panien. W ciągu ostatnich 4 lat wielokrotnie pisaliśmy w „Mocnych Stronach” o tej niezrozumiałej sytuacji. Pamiętamy, że pełne poparcie i obietnicę bezpłatnego przekazania Kolekcji dla Dzielnicy Ursus złożył Premier Mateusz Morawiecki.

Pieniądze przeznaczone na kolekcję przekazano na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którego gestii są m.in. ursuskie baseny. Dyrektor OSiR poinformował Zarząd Dzielnicy, że pieniędzy na działalność wystarczy tylko do lipca i jeżeli nie otrzyma takiej właśnie kwoty, będzie musiał zwolnić 60 pracowników. Jak stwierdził burmistrz Krzemień: – Musieliśmy z czegoś zrezygnować – chociaż to zadanie inwestycyjne – i przenieść środki zabezpieczone na wykup kolekcji do wydatków bieżących. Konsultowaliśmy to z Komisją Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i Rada Dzielnicy podjęła uchwałę. Wcześniej Zarząd Dzielnicy wspólnie z Holdingiem Obronnym wybrały wspólnego rzeczoznawcę, który wycenił wartość kolekcji na 1,6 mln zł brutto. Burmistrz Krzemień zaznaczył, że osobiście jest jak najbardziej za pozostawieniem kolekcji w Ursusie. To temat bliski jego sercu, jest inżynierem mechanikiem, uczył w szkole przygotowującej do pracy w fabryce, pracował w Zakładach – Ale... trzeba wybierać.

Burmistrz zauważył, że ponieważ w Warszawie nie wpłynęły do budżetu 2 miliardy złotych, wszystkie dzielnice dostały zalecenie zaoszczędzenia z wydatków bieżących i przekazania pieniędzy do bud­żetu miasta. Dla Ursusa kwota wyniosła 2,9 mln zł. Dotknęło to przede wszystkim wydziały promocji i kultury.

Tablety dla uczniów, brak miejsc w przedszkolach, tężnia pod znakiem zapytania

Radni dowiedzieli się również o zakupie przez Urząd Dzielnicy, w związku z zarządzeniem nauki zdalnej, 160 tabletów dla uczniów nieposiadających niezbędnego do nauki sprzętu.

W tym roku zabrakło miejsc dla 360 przedszkolaków, ale wspólnie z dyrektorami placówek czynione są starania, żeby te miejsca się znalazły.

Nie wiadomo, jak zakończy się sprawa budowy tężni w Ursusie. Ogłoszony był przetarg na budowę, ale wszystkie oferty znacznie przekraczały przeznaczoną na ten cel kwotę 300 tys. zł. Mamy informację, że został ogłoszony jeszcze jeden przetarg. Może tym razem znajdzie się odpowiedni oferent. Ursuscy seniorzy są bardzo zainteresowani.

List do Prezydenta

Rada Seniorów wystosowała list do Prezydenta RP w sprawie podjęcia inicjatywy objęcia stałą opieką medyczną w domu osób po 70 roku życia. Wniosek poparły wszystkie Kluby Seniora, Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego, Koło Nr 6 Helenów Św. Zw. Żołnierzy AK, Zespół Opiekunów Pamięci AK, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział Warszawski.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski

MS 12-13/2020, 9 lipca 2020