DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ulica Sułkowskiego jak nowa

Przebudowa ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie została zakończona 3 czerwca 2020 r. Wartość wykonanych robót w niosła 1 402 200,00 zł brutto.
Wykonawcą robót budowlanych była firma BUD-BRUK Wiesław Bugajczyk z Pruszkowa.

Przebudowa ulicy obejmowała swoim zakresem następujące prace:

  • budowę jezdni ul. J. Sułkowskiego,

  • budowę nawierzchni skrzyżowań ul. J. Sułkowskiego z ul. Żbikowskiej, J. Bema, E. Plater, I. Skorupki, Bohaterów Wolności,

  • budowę chodników,

  • budowę przejść dla pieszych oraz

  • budowę zjazdów do posesji.

Nowo wybudowana nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej betonowej zróżnicowanej kolorystycznie. Szerokość nowej jezdni wynosi 5,0 m, a chodnik o szerokości 2,0 m zlokalizowany jest naprzemiennie po obu stronach jezdni. Przy przejściach dla pieszych zamontowano płyty Brajl, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym.

Przebudowa ulicy swym zakresem objęła również system odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane będą przez system nowo zaprojektowanych przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej.

UM Piastów

MS 12-13/2020, 9 lipca 2020