DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastów – centrum Wi-Fi

Miasto Piastów pozyskało dofinansowanie w postaci kwoty ryczałtowej 64.368,00 zł brutto (51 494,40 zł z budżetu środków europejskich i 12 873,60 zł z budżetu państwa) na realizację Projektu pn. „Piastów centrum Wi-Fi” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szeroko pasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt dotyczy wybudowania publicznej otwartej sieci Wi-Fi w centrum miasta Piastowa. W ramach projektu na terenie Piastowa powstanie całkowicie nowa publiczna sieć Wi-Fi, która będzie udostępniona w miejscach lokalnego życia społecznego, w tym przestrzeniach zewnętrznych dostępnych dla ogółu społeczeństwa, zgodnie z „Wymaganiami Wi-Fi”. Projekt przewiduje utworzenie 13 publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów. W urządzenia zostaną wyposażone budynki użyteczności publicznej, tj.: Urząd Miejski w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2 i ulicy 11 Listopada 8; Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie przy Al. Tysiąclecia 1; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Lwowska 8; Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa przy ul. Ks. J. Popiełuszki 12; Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Warszawska 24, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN przy ul. Mikołaja Reja 1; Willa Millera przy ul. Bohaterów Wolności 23 oraz parki i skwery tj.: Park Niepodległości; Park Świętego Stanisława Kostki; Skwer im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”; Park Bogny i Jerzego Sokorskich.

UM Piastów

MS 12-13/2020, 9 lipca 2020