DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Karta Dużej Rodziny

1 stycznia 2019 roku weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), zgodnie z którą o przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie KDR, wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej; we wszystkich załącznikach do wniosku dodano objaśnienie, że wypełnienie danych wnioskodawcy nie jest konieczne, jeśli załącznik jest składany równocześnie z wnioskiem.

Wzór wniosku oraz załączniki dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

albo na stronie internetowej gminy Ożarów Mazowiecki, a także do pobrania w Urzędzie Miejskim:

Wydział Spraw Społecznych,
ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312, Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 2, parter.

Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Jednocześnie przypominamy wszystkim rodzinom, które o Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej wnioskowały do 31 grudnia 2017 roku, że tylko do 31 grudnia 2019 roku mogą ubiegać się o bezpłatne wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie koniecznością ponoszenia opłaty za wydanie drugiej formy Karty.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, tel. 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

Wydział Spraw Społecznych

MS 10/2019, 13 czerwca 2019