DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina Michałowice otrzymała 716 500 zł dofinansowania

15 czerwca br., w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Piasecznie, wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka podpisała umowy na 716 500 zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Gmina Michałowice stała się tym samym największym beneficjentem spośród gmin i powiatów z subregionu warszawskiego zachodniego, aplikujących o środki w tym naborze.

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł.

W subregionie warszawskim zachodnim zostanie zrealizowanych 17 inwestycji, w tym dwie z Gminy Michałowice.

  • Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi (etap 1 – roboty przygotowawcze i remontowe rowu B) – kwota dotacji 519 tys. zł (wkład gminy 222 tys. zł).Dzięki tej dotacji Utrata będzie miała „zapasowe koryto”, które zostanie wykorzystane w trakcie remontu zbiornika.
  • Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach (1,5 km) – kwota dotacji 190 tys. zł (wkład gminy 196 tys. zł).

Dodatkowo Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 121 tys. zł dofinansowania na remont strażnic OSP, w tym remizy OSP w Nowej Wsi, która otrzymała 7,5 tys. zł na remont posadzki.

W uroczystym podpisaniu umów, poza beneficjentami z subregionu warszawskiego zachodniego, uczestniczyli także marszałek Adam Struzik, wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowsza Marcin Podsędek i radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

UG Michałowice

MS 10-11/2020, 25 czerwca 2020