DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

NASZE STRONY. Już można do przedszkola

Większość przedszkolaków została w domach

Od 6 maja rząd zezwolił na uruchomienie przedszkoli oraz klas „0” w szkołach podstawowych, ale ostateczną decyzję o terminie pozostawiono samorządom. W poszczególnych miastach i gminach władze samorządowe ustaliły z reguły nieco późniejsze daty otwarcia placówek, żeby był czas na przygotowanie ich do nowych specjalnych uwarunkowań. Rząd wyznaczył wiele obostrzeń, dotyczących ochrony przed zarażeniem Covid-19, a zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 24 maja.

Główny Inspektor Sanitarny opublikował szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne między innymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i żłobków.

WYTYCZNE

Grupy powinny liczyć do 12 dzieci i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna. Sala raz na godzinę powinna być wietrzona. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż cztery metry kwadratowe na jedno dziecko i każdego opiekuna. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, higienę oraz o dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu. Ponadto w sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (takich jak np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze trzeba dokładnie czyścić lub dezynfekować. Dzieci zaś nie mogą przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek.

Opiekunowie powinni między sobą zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci, nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na dwa metry. Obowiązuje też zasada, że na 15 metrów kwadratowych w placówce może przebywać jeden rodzic z dzieckiem. Jeśli chodzi o personel pomocniczy i kuchenny, to nie wolno mu kontaktować się z dziećmi i z opiekunami grup. Sanepid wskazuje też na to, że do przedszkola czy żłobka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

OTWARCIE PRZEDSZKOLI W NASZYM REGIONIE

W Pruszkowie i Gminie Michałowice placówki uruchomione zostały 13 maja, w Warszawie (a więc i w dzielnicy Ursus) 18 maja, w Brwinowie, Piastowie i Ożarowie Mazowieckim 25 maja.

FREKWENCJA

Frekwencja w przedszkolach dzielnicy Ursus według stanu na 22 maja br. wyglądała następująco: do klas „0”, które funkcjonują w 8 szkołach podstawowych, w piątek 22 maja zgłosiło się tylko 32 dzieci. Najwięcej do SP nr 14 i SP nr 381 – po 7 dzieci, do czterech szkół od trzech do pięciorga, a do dwóch nikt się nie zgłosił. Oczywiście pozostałe dzieci podlegają w dalszym ciągu nauczaniu zdalnemu. Młodsze dzieci stawiły się w liczbie 212 na łączną liczbę 2638 zapisanych do dziesięciu publicznych przedszkoli w Ursusie. Prawdopodobnie wynika to z obawy rodziców przed ryzykiem zarażenia. Ponieważ wielu rodziców musiało wrócić do pracy, 

Jacek Sulewski

MS 09/2020, 28 maja 2020