DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ułatwienia w obsłudze mieszkańców Piastowa

Od poniedziałku 25 maja wznowiona została w Urzędzie Miejskim w Piastowie pełna i bezpośrednia obsługa interesantów, z zachowaniem ogólnie znanych i obowiązujących zaleceń bezpieczeństwa.

Nowe zasady obsługi Mieszkańców Piastowa reguluje Zarządzenie Burmistrza z 25 maja 2020 r. W znacznym stopniu zmienia ono poprzednie zarządzenie (nr 40/2020) wydane 16 marca w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie (zwanego dalej „Urzędem”). Warto podkreślić, że pomimo ograniczenia wspomnianym zarzadzeniem bezpośredniego kontaktu interesantów i pracowników UM, sprawy urzędowe toczyły się bez opóźnień i zbędnej zwłoki, a kancelaria przyjmowała wszelką dostarczaną korespondencję.

Kasa w UM pozostaje nieczynna. Wszystkie zobowiązania finansowe można regulować terminowo poprzez bankowość elektroniczną.

Numery telefonów do Kancelarii Urzędu i poszczególnych Wydziałów, adresy e-mailowe oraz numery kont bankowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.piastow.pl/kontakt/adresy-i-telefony, tablicy informacyjnej Urzędu oraz drzwiach wejściowych do Urzędu.

INFORMACJA

(wyciąg ze strony internetowej Miasta Piastowa)

 • należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa  nr 11 1240 5497 1111 0010 7489 6700; jednocześnie informujemy, iż o indywidualnych rachunkach bankowych, podatnicy zostaną zawiadomieni w decyzjach wymiarowych na rok 2020;

 • należności z tytułu podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntu, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za koncesję, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i innych opłat należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na  indywidualne numery rachunków bankowych, o których podatnicy zostali poinformowani w grudniu 2017 roku.

  Konto bankowe (Bank PKO SA Lublin, Oddział w Pruszkowie): 

  IBAN: 13 1240 5497 1111 0010 7489 3754

PRZYPOMINAMY

W czerwcu kończy się termin ważności Kart Mieszkańca Piastowa wydanych w grudniu 2018 r. Wnioski o przedłużenie ważności Karty można składać drogą mailową. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres: bilet@piastow.pl i zatytułować: „Wniosek o przedłużenie ważności karty”. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer Karty Mieszkańca Piastowa.

Do wniosku należy dołączyć kopię pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za ubiegły rok wraz z potwierdzeniem jego nadania do Urzędu Skarbowego. W przypadku uczniów i studentów należy ponadto dołączyć skan legitymacji z widocznym terminem jej ważności.

Osobiste złożenie wniosku w punkcie będzie możliwe od dnia 25 maja 2020 r. w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek 16.00 – 19.00

 • czwartek 8.00 – 14.00.

Wnioski o wydanie nowej Karty Mieszkańca Piastowa należy składać on-line poprzez formularz znajdujący się na platformie piastow.informica.pl

Wszelkie informacje dotyczące Karty Mieszkańca Piastowa mogą Państwo znaleźć na stronie www.piastow.pl w zakładce Komunikacja.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mail korzystając z adresu: bilet@piastow.pl

Zapraszamy!

Urząd Miejski w Piastowie

MS 9/2020, 28 maja 2020