DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Przedszkola, „zerówki” i szkoły podstawowe w gminie Ożarów Mazowiecki otwarte

25 maja 2020 r otwarte zostały przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Do placówek dzieci mogli posłać rodzice/opiekunowie, którzy zadeklarowali wcześniej taka potrzebę. Pierwszeństwo miały dzieci, których obydwoje rodzice/opiekunowie pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu lub przynajmniej jeden rodzic/opiekun pracuje w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych lub handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych – realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Łącznie do placówek wróciło około 30% przedszkolaków.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić wszystkie wymogi sanitarne, zapewniając tym samym maksymalne możliwe bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Przedszkola i szkoły zostały zaopatrzone w środki ochrony osobistej dla pracowników, w tym m.in.:  25 700 sztuk rękawiczek jednorazowych, 3100 maseczek jednorazowych, 400 maseczek wielokrotnego użytku, 350 przyłbic, 520 fartuchów jednorazowych oraz 2370 litrów płynów do dezynfekcji, 51 dozowników do dezynfekcji, 15 termometrów bezdotykowych. Dodatkowo dostaliśmy 370 litrów płynu do dezynfekcji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzono w placówkach oświatowych specjalne regulaminy i szczególne zasady bezpieczeństwa, do których należą przede wszystkim:

  • Organizacja zajęć opiekuńczych dla ograniczonej liczby dzieci wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach z wyznaczonym nauczycielem.

  • Regularna i częsta dezynfekcja pomieszczeń, zabawek, sprzętów, powierzchni wspólnych, płaskich i dotykowych.

  • Szczególna dbałość o higienę i dezynfekcję powierzchni i naczyń przy i po posiłkach dzieci.

  • Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi do niezbędnego minimum z zachowaniem 2-metrowego dystansu społecznego między osobami.

  • Obowiązkowe posiadanie (przez rodziców/opiekunów) środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy oraz skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk po wejściu do placówki oraz poruszanie się wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej.

W ślad za przedszkolami, ruszają również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki w szkołach podstawowych dla uczniów klas I–III. W zajęciach będzie brało udział około 10% uczniów.

Równolegle z zajęciami w szkołach kontynuowane jest nauczanie zdalne dla dzieci, które pozostają w domach, na zasadach wypracowanych w danej szkole podstawowej.

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych nowych zasad funkcjonowania placówek oświatowych, w tym w szczególności rzetelnego informowania o stanie zdrowia dziecka i jego najbliższych. Zależy od tego bezpieczeństwo Państwa dzieci, a także pracowników placówek oświatowych i ich rodzin.

Od Państwa odpowiedzialnego zachowania zależeć będzie to, czy placówka będzie mogła funkcjonować w ramach przyjętych zasad. Pamiętajmy o wzajemnej odpowiedzialności za siebie i osoby z naszego otoczenia.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 9/2020, 28 maja 2020