DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ósmoklasisto, czas na decyzję – wybierz szkołę powiatu pruszkowskiego!

Powiat Pruszkowski prowadzi 5 szkół ponadpodstawowych, w których odbywa się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021. Są to:

LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego 6,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4,

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26,

Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena w Piastowie przy ul. Karola Namysłowskiego 11,

LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 38.

Szkoły prowadzone przez Powiat Pruszkowski to miejsca nowoczesnej edukacji, zapewniające wszechstronny rozwój  uczniów. Ważnym celem każdej placówki jest wsparcie ambicji i talentów uczniów przez wysoko wykwalifikowaną oraz troskliwą kadrę dydaktyczną, a także zapewnienie profesjonalnie wyposażonych pracowni. Wszystko to służy osiąganiu jak najlepszych wyników i podnoszeniu jakości pracy szkół – podkreśla Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu.


Każda ze szkół oferuje:

komfortowe warunki,

bardzo dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe klasopracownie,

profesjonalną pracownię komputerową,

salę gimnastyczną z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym,

szeroką ofertę edukacyjną,

wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną wynikami,

udział uczniów w krajowych oraz zagranicznych wycieczkach,

wolontariat szkolny.

LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie oferuje nabór do 4 klas liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniach:

Klasa A – j. polski, historia, j. angielski

Klasa B – geografia, matematyka, j. angielski

Klasa C – biologia, chemia, j. angielski

Klasa D – geografia, WOS, j. angielski.

W każdej klasie język angielski realizowany jest na poziomie rozszerzonym.Każdy może wybrać drugi język obcy z oferty szkoły: j. rosyjski, j. francuski, j. niemiecki.Szczegóły rekrutacji znajdują się na: https://www.zan.pruszkow.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie rekrutuje w:

  • Liceum Ogólnokształcącym do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski i WOS, natomiast kolejny przedmiot rozszerzony do wyboru: geografia lub historia.
  • Liceum Ogólnokształcącym Sportowym do klasy z przedmiotem rozszerzonym: j. angielski natomiast drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: geografia lub biologia.

Specjalizacje: piłka nożna, koszykowa, siatkowa, pływanie sportowe.

Szkole Mistrzostwa Sportowego do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: j. angielski i biologia. Specjalizacja: piłka nożna.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na:

www.zsoispruszkow.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie zaprasza kandydatów – absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych 5-letniego TECHNIKUM na rok szkolny 2020/2021.

Oceny ze świadectwa brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego – oprócz języka polskiego, matematyki – dla poszczególnych zajęć edukacyjnych to:

technik budownictwa – j. angielski, plastyka

technik ekonomista – j. angielski, geografia

technik energetyk – j. angielski, technika

technik informatyk – j. angielski, informatyka

technik pojazdów samochodowych – j. angielski, technika

technik teleinformatyk – j. angielski, informatyka

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – j. angielski, technika

Powstanie oddziału kształcącego w danym zawodzie uzależnione jest od naboru minimum 15 kandydatów, którzy zdeklarowali się kształcić w tym zawodzie.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: http://zsnr1-pruszkow.com/

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, oferuje absolwentom szkół podstawowych szeroki wachlarz edukacyjny w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Szkole Branżowej I-go Stopnia.

Liceum Ogólnokształcące proponuje klasy cywilne i certyfikowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Technikum – technik: weterynarii, reklamy, logistyki, obsługi turystycznej, fotografii i multimediów, realizacji nagrań, rachunkowości, hotelarstwa, transportu kolejowego, programista

Szkoła Branżowa w zawodach: blacharz, blacharz izolacji przemysłowych, cukiernik, drukarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, fotograf, fryzjer, introligator, kaletnik, kominiarz, kowal, krawiec, kucharz, kuśnierz, magazynier-logistyk, mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik precyzyjny, mechatronik, obuwnik, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń przemysłu chemicznego, optyk mechanik, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: https://nansen.edu.pl/


LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie proponuje 4 klasy liceum ogólnokształcącego, o wybranych rozszerzeniach:

Klasa A - biologia, chemia, j. angielski

Klasa B - WOS, J. angielski, geografia/historia (do wyboru)

Klasa C - matematyka, geografia, j. angielski

Klasa D - matematyka, fizyka, j. angielski.

We wszystkich klasach drugi język obcy w grupach międzyoddziałowych do wyboru: j. włoski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na:https://kosciuch-pruszkow.edupage.org/


MS 9/2020, 28 maja 2020

Pracownia komputerowa – Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana