DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

GMINA MICHAŁOWICE. Dobra wiadomość dla miłośników literatury!

Metamorfoza biblioteki w Nowej Wsi

18 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie biblioteki w Nowej Wsi, w której właśnie zakończono poremontowe sprzątanie pomieszczeń i porządkowanie księgozbioru. Na uroczystość przybyły władze gminy: Małgorzata Pachecka – wójt gminy Michałowice, Beata Rycerska – przewodnicząca rady gminy oraz Jerzy Sierak –  zastępca wójta.

Pomieszczenie biblioteczne przeszło generalną modernizację, dzięki czemu stało się jasne i przestronne. W jego skład wchodzą: sala główna z księgozbiorem dla dzieci (przeznaczona także na zajęcia edukacyjne i warsztaty) połączona z wypożyczalnią książek i audiobooków dla młodzieży, sala informatyczna z czytelnią oraz kolejna sala – z księgozbiorem dla dorosłych.

To było moje marzenie, które spełniła gmina – mówiła podczas uroczystości otwarcia zmodernizowanej biblioteki wzruszona Sylwia Łapińska, kierownik filii w Nowej Wsi. Bibliotekarka w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 20 lat pracy w tym miejscu i – jak podkreśla – nie mogła sobie życzyć lepszego prezentu, bo godne warunki pracy oznaczają poprawę jakości usług w bibliotece. To prezent również dla wszystkich jej użytkowników, którzy dzięki dokonanym zmianom zyskali przyjazne i nowoczesne miejsce do realizowania swoich czytelniczych pasji.

Wykonawcą robót była firma „Er-Ka Renata Kowalska”, która wykonała prace w 2 etapach (w 2019 i 2020 r.). Łączna kwota zamówienia to 97 183,36 zł brutto.

Biblioteka w Nowej Wsi powstała w 1964 roku jako filia biblioteki Gromadzkiej z Otrębus. Pierwszą jej siedzibą był drewniany pawilon ogrodowy o powierzchni 28 m2 znajdujący się na posesji bibliotekarki, pani Ireny Piotrkowicz, przy ul. Kamelskiego. W 1973 r. została utworzona Gmina Michałowice i filia z Nowej Wsi weszła w strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach, pod której skrzydłami funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Kolejną ważną datą w dziejach filii był rok 1984, kiedy to po wielu latach budowy oddano budynek przedszkola w Nowej Wsi przy ul. Głównej 52a, na parterze, którego biblioteka znalazła swoją siedzibę. Do dyspozycji miała jedno pomieszczenie, dość spore jak na tamte czasy, bo mierzące 62 m2. W ostatnich latach lokal jednak stał się niewystarczający na wciąż powiększającą się działalność biblioteki – rozrastający się księgozbiór, komputeryzację i rosnącą liczbę użytkowników. W 2018 r. po wybudowaniu nowej świetlicy wiejskiej i przeniesieniu tam dotychczasowej działalności świetlicowej, rozpoczęły się starania o przekazanie na potrzeby filii opuszczonych pomieszczeń sąsiadujących z biblioteką. W grudniu 2019 r. zaczął się ich remont i od maja 2020 roku czytelnicy mogą cieszyć się większym (169 m2), bezpieczniejszym i nowocześniejszym miejscem.

Nie byłoby biblioteki bez jej pracowników: pierwszą bibliotekarką była wspomniana już pani Irena Piotrkowicz, drugą od 1982 roku pani Danuta Zembalska, w 1993 roku kierownikiem filii została pani Ewa Tolak, obecnie Kisiel – dyrektor biblioteki w Michałowicach, a od czerwca 2001 r. obowiązki podjęła Sylwia Łapińska, która sprawuje je do dziś.

Na podstawie materiału UG Michałowice

Fot. Mariusz Marcysiak


Pierwszą siedzibą biblioteki w Nowej Wsi (filią biblioteki Gromadzkiej z Otrębus) był drewniany pawilon ogrodowy o powierzchni 28 m2 znajdujący się na posesji bibliotekarki – pani Ireny Piotrkowicz – przy ul. Kamelskiego.

Fot. Sylwia Łapińska