DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

GMINA MICHAŁOWICE. We wrześniu 2020 roku zakończy się największa przeciwpowodziowa inwestycja ostatnich lat.

Inwestycja na niepewny klimat

Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice podpisała umowy na ostatnie dwa etapy (IIIb i IV) przebudowy rowu U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. Oficjalne spotkanie z dwoma wykonawcami inwestycji odbyło się 15 i 19 maja 2020 r.

Rów U1 jest przeznaczony do odwadniania – w powiązaniu ze zbiornikiem retencyjnym ma charakter przeciwpowodziowy. Rów częściowo jest odkryty, częściowo zamieniony w kanał deszczowy.

Jedną z ostatnich części trwającej od 2014 r. inwestycji jest budowa kolektora wzdłuż Al. Jerozolimskich, na odcinku od granicy POW (ul. Spisaka) w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie (etap IIIb). Będzie ją realizować firma WOD-KAN –BRUK sp. z o.o. z Żelechowa. W imieniu firmy umowę podpisał prezes zarządu, Jarosław Ragus. Wartość budowy kolektora to 3 567 168,94 zł.

Drugim wykonawcą przebudowy rowu U1, jej IV etapu, będzie firma hydroniczno-budowlana HYDRODOM, Ireneusz Getka z Wilgi. W jej imieniu umowę podpisał prezes zarządu, Ireneusz Getka. Wartość zamówienia to 578 100,00 zł. W ramach tej kwoty wykonawca zrealizuje przebudowę koryta rowu na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie.

Inwestycja współfinansowana jest przez gminę Michałowice, warszawską dzielnicę Ursus oraz miasta: Pruszków i Piastów.

Zakończenie prac planowane jest na koniec września 2020 r.

Rów U1, niegdyś nazywany Regułką, ma duże znaczenie dla odwadniania północnej części gminy Michałowice, części dzielnicy Ursus, oraz części Piastowa i Pruszkowa. Ma ok. 7 km długości. Swego czasu był rzeczką, jednak stracił ten charakter i obecnie nazywany jest rowem U1. W poprzednich latach w ramach tej inwestycji przebudowano m.in. koryto od ul. Przeciętnej w Pruszkowie do ul. Królewskiej w Regułach oraz wybudowano zbiornik retencyjny w dolinie rzeki Raszynki w Regułach.


UG Michałowice

MS 09/2020, 28 maja 2020