DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, ożarowski Urząd Miejski zmuszony jest do kontynuowania pewnych ograniczeń w dostępności dla klientów, co nie oznacza, że nie ma możliwości załatwiania spraw ważnych dla mieszkańców (także wymagających osobistego kontaktu z urzędnikiem).

Zgodnie z Komunikatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2020 r. urząd funkcjonuje według poniższych zasad:

 1. ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w ten sposób, że dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu/pokoju w budynku Urzędu przy ul. Kolejowej 2 lub Poznańskiej 165, nie może być większa niż jeden interesant na jedno wyznaczone stanowisko obsługi;

 2. pracownicy Urzędu wykonują wszystkie zadania nałożone na Gminę przepisami powszechnie obowiązującymi, realizowanymi jako zadania własne, zlecone oraz wykonywane na podstawie porozumień;

 3. interesanci wchodząc do budynku Urzędu są zobowiązani do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek zakrywających usta i nos, a także zachowania odległości względem innych osób; Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych; stanowiska z płynem do dezynfekcji usytuowane są zarówno przy wejściu do budynku Urzędu, jak i wewnątrz, na korytarzach;

 4. każdemu interesantowi przy wejściu do budynku Urzędu zostanie zmierzona temperatura ciała; przekroczenie temperatury 37oC wyklucza możliwość załatwienia sprawy w Urzędzie w tym terminie;

 5. wyznaczony pracownik Urzędu kieruje interesanta do stanowiska obsługi dedykowanego do załatwienia określonej sprawy, zapewniając jednocześnie aby przy danym stanowisku obsługi był jeden interesant;

 6. interesant kierowany do stanowiska obsługi otrzymuje zalaminowany identyfikator z numerem stanowiska obsługi/pokoju; interesant oddaje identyfikator pracownikowi Urzędu wychodząc z budynku Urzędu; identyfikator podlega dezynfekcji;

 7. zapewnia się możliwość kontaktu telefonicznego z Urzędem pod nr tel. 22 731 32 00 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, pią­tek – 8.00–16.00. środa – 10.00–18.00 oraz za pomocą korespondencji elektronicznej na adres umig@ozarow-mazowiecki.pl;

 8. złożenie dokumentów/korespondencji
  w formie papierowej dopuszczalne jest również poprzez ich pozostawienie w skrzynce pocztowej zamontowanej na ścianie budynku przy ul. Kolejowej 2.

Wskazane w Komunikacie ograniczenia obowiązują od 25 maja 2020 r. do czasu obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878).

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 9/2020, 28 maja 2020