DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Drogi powiatowe

Rozbudowa ul. Górnej

Zarząd Dróg Powiatowych planuje ogłosił przetarg na rozbudowę ul. Górnej – drogi powiatowej (nr 4102 W) w Radonicach i Żukówce w gm. Błonie. 4 maja otworzono oferty, do realizacji prac drogowych zgłosiło się 7 wykonawców. Najkorzystniejsza oferta przewiduje wydatek ok. 3,1 mln zł, a kolejna ok. 3,4 mln zł. Obecnie trwa ocena formalna złożonych ofert.

Przypominamy, że w ramach rozbudowy ul. Górnej, ZDP przewiduje: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodnika, zjazdów na posesje i odwodnienie. Długość modernizowanego odcinka wyniesie ok. 1,5 km. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat WZ i gm. Błonie, przewiduje się jego realizację i zakończenie w bieżącym roku.

Trwają prace przy ul. 3 Maja

Po wykonaniu w ub. roku ronda w Izabelinie obecnie dalej modernizowana jest ul. 3 Maja i warto zauważyć, że jest to największa tegoroczna inwestycja realizowana przez ZDP. Rozbudowa drogi prowadzona jest na dwóch odcinkach- na pierwszym od ul. Tetmajera do ul. Sienkiewicza przewiduje się wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę: ciągu pieszo rowerowego, chodnika i odwodnienia. Drogowcy wykonali tam już: wycinkę drzew, kanalizację deszczową i rozpoczęli roboty ziemne pod ciąg pieszo rowerowy.

Prace obecnie koncentrują się na drugim odcinku – od ul. Małachowskiego do ul. Szymanowskiego gdzie przewidziano wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę: ścieżki rowerowej, chodnika i odwodnienia.

W najbliższym czasie planowane jest zamkniecie dla ruchu odcinka ul. 3 Maja (od ul. Tetmajera do ul. Sienkiewicza) i zorganizowanie objazdu ul. Krasińskiego. Drogowcy przepraszają za utrudnienia.

Zakończenie wszystkich prac przy ul. 3 Maja przewiduje się na koniec października br. Inwestycja realizowana jest przy pomocy środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych (4 mln 390 tys. zł) oraz środków własnych PWZ i gm. Izabelin. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 5,4 mln zł, a łączna długość rozbudowywanego odcinka 1280 m.

Czy remont mostów uzyska dofinansowanie?

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił w połowie marca przetarg na wykonanie rozbudowy i przebudowy mostów w Józefowie (gm. Kampinos) i w Lipkowie (gm. Stare Babice). Wpłynęła oferta przewidująca wydatkowanie 1,7 mln zł na przebudowę obu tych mostów. Obecnie oczekujemy na decyzję Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą dofinansowania tego zadania, ZDP złożył bowiem wcześniej wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w wysokości niespełna 800 tys. zł. Jak się dowiedzieliśmy decyzja w tej sprawie będzie podjęta na przełomie maja i czerwca br.

W Lipkowie projekt zagospodarowania terenu zakłada uporządkowanie otoczenia wokół mostu, budowę drogi pożarowej na teren parafialny, który jest zabytkowym kompleksem dworsko-parkowym. Na moście wykonana zostanie nawierzchnia z kostki granitowej, a sam most wyposażony będzie w kamienne stylizowane balustrady, nawiązujące do klasycystycznych założeń pałacowo parkowych otoczenia. Most poza funkcją przejazdową będzie również ciekawym elementem krajobrazu i stanie się tarasem widokowym na zabytkowy park.

W Józefowie wraz z przebudową mostu planowane jest wykonanie nakładki asfaltowej na dojazdach do tego obiektu (dł. ok. 560 m). Obie inwestycje powinny zostać zakończone do końca listopada br.

Ulice Błońska i Północna bez dofinansowania

Z przykrością informujemy, że pomimo złożenia dwóch – spełniających wszystkie formalne kryteria – wniosków, dotyczących dofinansowania rozbudowy ulic: Błońskiej w Bieniewicach i Północnej w Bramkach (gm. Błonie), Powiat nie otrzymał dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z tą decyzją, powyższe zadania nie mogą być obecnie realizowane.

Przewidywane kolejne prace

ZDP złożył wnioski o wydanie pozwoleń na rozbudowę kolejnych dróg: ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym, dł. ok. 1 km (gm. Stare Babice), ul. Strażackiej w Dębówce (gm. Błonie), na budowę ronda przy ul. Rajdowej i ul. Piastowskiej (gm. Ożarów Maz.), na rozbudowę drogi Czarnów – Gawartowa Wola (gm. Leszno) i rozbudowę skrzyżowania ul. Wiślanej z ul. Długą w Łomiankach.

Aktualnie prowadzi się także prace projektowe związane z rozbudową ulic: Topolowej (gm. Leszno), Rolniczej w Łomiankach, Jakubowicza, Lipkowskiej i Fedorowicza (gm. Stare Babice i Izabelin), Północnej i Poniatowskiego (gm. Błonie), oraz z dokończeniem budowy chodnika i odwodnienia przy ul. Kwiatowej w Mariewie (gm. Stare Babice).

ZDP podjął starania o zaprojektowanie lewoskrętu z ul. Strzykulskiej do ul. Poznańskiej (drogi krajowej nr 92) w Ożarowie Maz. w ramach wykonywanego aktualnie projektu rozbudowy ul. Ożarowskiej (drogi wojewódzkiej nr 701). Umożliwi to uwzględnienie realizacji tego zadania podczas planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej. Zarząd Powiatu zarezerwował na prace projektowe dotyczące tej inwestycji środki w budżecie powiatu w wysokości 100 tys. zł. (MŁ)

MS 9/2020, 28 maja 2020