DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

„Wodołapacz” i przeciwdziałanie suszy

Na najbliższą sesję Rady Gminy trafi program dotacyjny na zakupu przez mieszkańców systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych.

Pani Wójt Małgorzata Pachecka przygotowała go z uwagi na kurczące się zasoby wody, spowodowane m.in. małymi opadami wody deszczowej oraz śniegu w latach 2019/2020, a także ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców rozwiązaniami służącymi ochronie zasobów wodnych. Program ma nazwę „WODOŁAPACZ”, która obrazuje o co w nim chodzi. To prosty program odzyskiwania wody deszczowej. Po uchwaleniu programu przez Radę Gminy będzie można otrzymać dotację na zakup maksymalnie 2 spustów do rynny i 2 beczek na wodę oraz pompy.

Dokuczające w ostatnich latach upały i susze uświadomiły jak cennym zasobem jest woda. Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich, a jej zasoby kurczą się niezmiennie od kilkudziesięciu lat. Według danych z raportu hydrologicznego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM IMGW-PIB) Polsce w roku 2020 grozi największa susza od 50 lat, dlatego ważne staje się wykorzystywanie wody opadowej, która w naszym kraju trafia zwykle bezpośrednio do kanalizacji lub cieków wodnych, w systemach retencji wody.

Blisko 100% substancji mieszkaniowej Gminy Michałowice to budynki jednorodzinne, zazwyczaj z rozległymi ogrodami przydomowymi wymagającymi prac pielęgnacyjnych i nawadniania. Wskaźnik wilgotności gleby jest natomiast bardzo niski, także ze względu na dużą urbanizację i uzbrojenie gminy w infrastrukturę drogową i kanalizację deszczową. Woda opadowa zbierana z powierzchni dachów i tarasów może być wykorzystana np. do podlewania ogrodów i wszędzie tam gdzie nie jest wymagana jakość wody pitnej. Może być również magazynowana.

Darmową deszczówką można znacząco obniżyć ilość zużywanej w gospodarstwie domowym wody wodociągowej. Korzyściami z jej wykorzystania są m.in.: aktywny wpływ na ochronę środowiska, zmniejszenie presji na wody podziemne, korzystny wpływ na roślinność, zmniejszenie poboru wody z sieci, oszczędność środków budżetu domowego oraz mniejsza zależność od dostawców wody.

Na intensywność i ilość opadów nie mamy żadnego wpływu, ale możemy przeciwdziałać skutkom ich braku – mówi Wójt Pachecka.

MS 8/2020, 14 maja 2020