DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rozbudowa drogi powiatowej oraz budowa mostu na rzece Rokitnicy w gminie Brwinów i dofinansowania na opracowanie dokumentacji projektowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W i budowa mostu, który położony jest nad rzeką Rokitnicą to inwestycja bardzo potrzebna i wyczekiwana, nie tylko przez mieszkańców wsi Czubin, w której powstanie, ale i całego powiatu pruszkowskiego. Wykonawcą inwestycji, której wartość opiewa na prawie 2 miliony złotych jest firma Alblu Sp. z o.o. Na realizację tego zadania pomoc finansową dla powiatu pruszkowskiego w kwocie 450 tysięcy złotych zadeklarowała Gmina Brwinów. W ramach rozbudowy, jezdnia zostanie poszerzona do 6,6 metra, a po jej lewej stronie zaprojektowano dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy, który zostanie ograniczony z zewnątrz barierą energochłonną, wyposażoną w poręcz.

Zaprojektowano także rozbiórkę i budowę nowego mostu oraz przebudowę oświetlenia ulicznego i rozebranie wodociągu kolidującego z projektowaną drogą i mostem oraz zbudowanie nowego odcinka wodociągu. Planowane zakończenie prac to 30 października 2020 roku.

Pierwszym krokiem do każdej udanej inwestycji jest dobry projekt, dlatego cieszymy się, że możemy poinformować o współpracy między gminami a powiatem w tym zakresie:

  • Powiat Pruszkowski udzieli Gminie Miastu Pruszków dofinansowania w kwocie 174 537 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu łączącego ulicę Grunwaldzką z ulicą Warszawską”

  • Gmina Michałowice przekaże dotację celową dla Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 400 000 zł na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Sokołowskiej, w Sokołowie i Pęcicach oraz 100 000 zł na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Jesionowej w Michałowicach.

Rzecznik prasowy powiatu pruszkowskiego

MS 8/2020, 14 maja 2020