DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Jest umowa na rozbudowę LO i budowę hali sportowej

Zakończył się długi proces planowania, uzgadniania i wyboru wykonawcy ważnej dla naszego miasta inwestycji, tj. przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza wraz z budową hali sportowej, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. W dniu 30 kwietnia br. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem naszego miasta Grażyną Wójcik podpisali z wykonawcą umowę na realizację tego przedsięwzięcia.

Zadanie zostanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Partnerem prywatnym jest spółka Warbud PPP sp. z o.o. Parterem Publicznym jest Miasto Piastów.

Już w pierwszych dniach maja zostanie udostępniony wykonawcy teren pod budowę. Ustalono, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 19 miesięcy.

Zaplanowane prace obejmują: modernizację istniejącego obiektu szkoły, dobudowę nowej części dydaktycznej wraz z zespołem gastronomicznym, pomieszczeniami administracyjnymi, biblioteką miejską oraz budowę części sportowej wraz z halą sportową. W północnej części działki przewidziana jest nowa, trzykondygnacyjna część budynku połączona szklanym łącznikiem z istniejącą częścią. W południowo zachodniej części powstanie budynek hali sportowej. Dach części jednokondygnacyjnej będzie pełnił funkcję tarasu i jednocześnie przestrzeni odpoczynku dla uczniów.

Rozbudowa naszego LO i budowa hali sportowej w formule PPP to inwestycja, jak wiele innych prowadzonych przez gminę, tylko z inną drogą jej realizacji. Polega ona na zrealizowaniu inwestycji celu publicznego przez podmiot prywatny, który finansuje wykonanie zadania. Podmiot publiczny spłaca następnie w ratach koszt tej inwestycji w uzgodnionych transzach budżetowych, rozłożonych na lata. To dobre rozwiązanie, dzięki któremu mamy środki i możliwość równoległej realizacji kolejnych działań i inwestycji gminnych. Ponadto PPP pozwala na szybsze wdrożenie projektu, ponieważ to sektor prywatny ponosi odpowiedzialność za realizację inwestycji. W połączeniu z płatnościami stanowi to dla niego istotną zachętę do wykonania przedsięwzięcia w możliwie krótkim terminie, i co ważne dla nas, w oparciu o najnowsze technologie.

W Europie ten model współpracy partnera publicznego z prywatnym z powodzeniem jest stosowany od wielu lat. W Polsce przykładów inwestycji zrealizowanych przez samorządy w formule PPP również przybywa. Przykładowe to: budowa poznańskiej spalarni śmieci, modernizacja oświetlenia miejskiego w Krakowie, termomodernizacja 17 szkół w Bytomiu i 10 obiektów oświatowych w Karczewie oraz wiele innych.

Piastowskie Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza zasługuje na to, by być szkołą nowoczesną. Zależy nam także na tym, by stało się wizytówką naszego miasta.

UM Piastów

MS 08/2019, 9 maja 2019