DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina Michałowice w dobie pandemii

Podsumowanie działań związanych z koronawirusem – pierwsze miesiące

Koronawirus zmienił naszą codzienność. Zarówno prywatną, jak i tę zawodową. Przedstawiamy działania jakie podjęliśmy w Gminie Michałowice po dwóch miesiącach od pierwszego zaraportowanego przypadku koronawirusa w naszym kraju, reagując na nową i dynamiczną sytuację.

Działania podjęte przez Urząd Gminy Michałowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych (obsługujące placówki edukacyjne), a także radnych i osoby prywatne, uporządkowaliśmy do sześciu kategorii, tj.:

1) zdrowia,

2) edukacji,

3) spraw społecznych,

4) pomocy społecznej,

5) informacji,

6) pracy urzędu i jednostek podległych.

Lista na pewno nie jest kompletna, bowiem nie ma szans na uchwycenie wszystkich działań, które wydarzyły w tym czasie (liczne akcje społeczne, pomoc sąsiedzka), często odpowiadających na palącą potrzebę chwili, które mieliśmy możliwość zaobserwować.

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

1. Zdrowie

1. Przekazane zostały maseczki ochronne dla pracowników sklepów – w trosce o zdrowie klientów i sprzedawców.

2. Wdrożono regularną dezynfekcję miejsc publicznych (przystanków, ławek, paczkomatów, wejść do sklepów, poczty itp.), którą przeprowadzają strażacy z OSP Nowa Wieś.

3. Policja i strażacy z OSP zostali zaopatrzeni w kombinezony ochrony osobistej, gogle, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji.

4. Podopieczni i pracownicy GOPS zostali wyposażeni w maseczki, rękawiczki i przyłbice.

5. Zakupiono ochronne maseczki dla mieszkańców gminy oraz zorganizowano ich dystrybucję – przed wejściem w życie obowiązku noszenia maseczek do mieszkańców gminy trafiły trójwarstwowe maski ochronne z dodatkową powłoką antybakteryjną. Maski dostarczyli do domów strażacy z OSP Nowa Wieś, radni oraz pracownicy urzędu.

6. Udostępnione zostały bezpłatne tele-porady psychologiczne dla osób, które czują potrzebę konsultacji ze specjalistą.

7. Gmina wspiera GOPS i współpracuje z Policją, by pomóc osobom doświadczającym przemocy w domu.

8. Przekazano darowizny w postaci środków ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne do 3 przychodni świadczących usługi w gminie z zakresu ochrony zdrowia, do szpitali w Pruszkowie oraz do Nocnej Pomocy Lekarskiej. Asortyment został zakupiony ze środków budżetu gminy, ale nie tylko. Część środków dezynfekcyjnych przekazał radny, Pan Maciej Polarczyk. Ogromną ofiarnością wykazała się firma Wadim Plast z Reguł, która uruchomiła produkcję przyłbic ochronnych wg własnego projektu oraz we współpracy z lekarzami praktykami. Przyłbice te trafiły do polskich szpitali (w tym pruszkowskich) jako dar i wkład firmy w walkę z epidemią koronawirusa. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy prezesowi spółki – panu Pawłowi Jurkowskiemu za świetną współpracę. Grupa radnych i mieszkańców własnym staraniem i środkami zakupiła rękawiczki i przekazała je do szkół, przedszkoli, straży pożarnej i przychodni.

9. Gmina sfinansowała zakup środków odkażających powierzchnie oraz środków do odkażania rąk dla wszystkich szkół i przedszkoli gminnych, oraz zakup środków ochrony osobistej związanych z wznowieniem działalności placówek.

2. Edukacja

W ramach ograniczania rozprzestrzeniania koronawirusa, wcześniej niż w reszcie kraju zostały odwołane stacjonarne zajęcia w szkołach, co zminimalizowało ryzyko zarażenia dzieci.

Ponadto:

1. Została udostępniona własna platforma wspomagająca zdalne prowadzenie lekcji – do końca kwietnia udostępniono łącznie ok. 170 nagrań. Można je pobierać i przeglądać w dowolnym momencie na kanale YouTube i na stronie urzędu gminy. Nagrania są uzupełnieniem i wsparciem dla nauczycieli w prowadzeniu zdalnej edukacji w szkołach. Zaplanowano także zdalne lekcje powtórzeniowe dla ósmoklasistów i maturzystów.

Gminne przedszkola udostępniają materiały dla swoich podopiecznych, m.in. instrukcje zajęć edukacyjnych i ruchowych czy czytanie bajek.

2. Zostały zakupione laptopy dla uczniów, którzy mieli ograniczony dostęp do potrzebnego sprzętu – komputery na początku kwietnia trafiły do uczniów (37 szt.) i nauczycieli (9 szt.), którzy ich potrzebowali. Wszystkie laptopy są wyposażone w słuchawki z mikrofonem, a także pakiety Microsoft Office. Dodatkowo dokupiono 32 routery z dostępem do Internetu. Na ten cel przeznaczono 117 510 zł, z czego 40% sfinansowano z budżetu gminy, na pozostałe 60% gmina pozyskała dofinansowanie. 

3. Zorganizowano konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży, by umilić im czas społecznej „kwarantanny”. Do konkursu dla uczniów pt. „10 dni – 10 kreatywnych zadań – podejmij wyzwanie” zgłosiło się wielu uczestników, a do końca wytrwało 57 osób, które codziennie, przez 10 dni przesyłało swoje prace. W innym konkursie plastycznym „W oczekiwaniu na wiosnę” – udział wzięło 32 przedszkolaków. Licealiści mogli zmierzyć się w konkursie na najlepszy krótki film z okresu odosobnienia.

4. W związku z informacją o dacie możliwego otwarcia żłobków i przedszkoli przeprowadzono ankietę wśród rodziców. W ankiecie wzięło udział od 72% do 94% rodziców dzieci z danej placówki. Udział dziecka w zajęciach zadeklarowało od 11% do 36% rodziców.

5. Przygotowania do otwarcia przedszkoli publicznych od 13 maja.

3. Sprawy społeczne

1. Wypracowano, wspólnie z przedsiębiorcami, wykaz sklepów, restauracji i firm cateringowych z terenu gminy, które realizują zamówienia z dostawą do domów lub z własnym odbiorem.

2. W budżecie gminy zabezpieczona została kwota 128 500,00 zł na zakup środków ochronnych.

3. Zakupiono licencję do aplikacji Zoom umożliwiającą zdalne prowadzenie komisji i sesji.

4. Na bieżąco udzielne są odpowiedzi na pytania przedsiębiorców i mieszkańców o możliwość zastosowania ulg w opłatach podatków lub rozłożenia ich na raty, a także wydawane są stosowne decyzje.

5. Aby ułatwić pracę zdalną mieszkańcom miejscowości o słabym zasięgu Internetu (Granica, Komorów Wieś, Pęcice Małe) – gmina podpisała umowę na tymczasową instalację masztu antenowego zapewniającego zasięg telefonii komórkowej technologii 3G i 4G. Maszt znajduje się nad zalewem w Komorowie.

4. Pomoc społeczna

1. GOPS w czasach koronawirusa obejmuje wsparciem ponad 250 środowisk – dowożone są gorące posiłki, świadczone usługi opiekuńcze w domach, udzielana jest pomoc finansowa, a także pomoc w zakupie leków, realizacji zakupów, prowadzone jest poradnictwo psychologiczne.

2. Uruchomiono telefoniczny dyżur pracownika po godzinach pracy GOPS (tel. 22 350 91 06 – w godz. 16:00–19:30)

3. Zapewniono ciągłość pracy pracowników socjalnych, a tym samym możliwość udzielania świadczeń z systemu pomocy społecznej.

4. Zabezpieczono środki finansowe na zakup posiłków i żywności realizowanych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej umożliwiające udzielenie ww. form wsparcia z pominięciem procedur administracyjnych, głównie dla osób objętych kwarantanną.

5. Gmina współorganizowała świąteczne śniadanie wielkanocne dla osób potrzebujących, we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich: Kołem Kobiet Kreatywnych w Suchego Lasu, „Pęciczankami”, „Hej Dziewczyny” z Pęcic, „Graniczankami”, „Gospochami” z Nowej Wsi oraz „Dziewczynami” z Komorowa. Do akcji włączyło się wielu mieszkańców gminy, także organizacji pozarządowych i instytucji, tj. DDS. Przygotowano wiele paczek, które były rozwożone przez pracowników GOPS, Panią Wójt oraz radnego, Pana Macieja Polarczyka.

6. Zapewniono stały kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną lub izolacją.

7. Podejmowany jest stały kontakt ze środowiskami senioralnymi i jednostkami pomocniczymi w celu identyfikacji seniorów potrzebujących pomocy GOPS.

5. Informowanie

1. Informowanie o lokalnych wymiarach pandemii w mediach społecznościowych i na stronie internetowej gminy – Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice informuje mieszkańców na bieżąco o liczbie osób zarożonych koronawirusem na terenie gminy, a także tych przebywających w domowej kwarantannie.

2. Przeprowadzanie akcji informacyjnych:

Akcja „Seniorze dbaj o siebie i pozwól sobie pomóc” zwiększająca świadomość społeczną dotyczącą ochrony zdrowia i życia seniorów. Zostały rozesłane sms-y i wywieszone plakaty.

Kampania informacyjna, skierowana do mieszkańców mających kontakt z seniorami, zwiększająca poziom wrażliwości na problemy osób starszych w czasie pandemii i zawierająca wskazówki, jak opiekować się seniorem w bezpieczny sposób – wyprodukowano m.in. animację informacyjną.

Propagowanie wiedzy z zakresu poprawnego użycia maseczek ochronnych.

3. Informacje on-line dla najmłodszych – Pani wójt w ramach projektu filmowego lokalnego portalu odpowiadała na pytania dzieci na temat koronawirusa.

6. Praca urzędu gminy

Urząd Gminy pracuje codziennie w dni robocze w normalnych godzinach pracy. Odbierane są pisma mieszkańców z poczty elektronicznej oraz ze skrzynki podawczej ustawionej w przedsionku urzędu. Praca z urzędami zewnętrznymi odbywa się w trybie telefonicznym, mailowym oraz przez wideokonferencje.


MS 8/2020, 14 maja 2020

 

3. Sprawy społeczne

1. Wypracowano, wspólnie z przedsiębiorcami, wykaz sklepów, restauracji i firm cateringowych z terenu gminy, które realizują zamówienia z dostawą do domów lub z własnym odbiorem.

2. W budżecie gminy zabezpieczona została kwota 128 500,00 zł na zakup środków ochronnych.

3. Zakupiono licencję do aplikacji Zoom umożliwiającą zdalne prowadzenie komisji i sesji.

4. Na bieżąco udzielne są odpowiedzi na pytania przedsiębiorców i mieszkańców o możliwość zastosowania ulg w opłatach podatków lub rozłożenia ich na raty, a także wydawane są stosowne decyzje.

5. Aby ułatwić pracę zdalną mieszkańcom miejscowości o słabym zasięgu Internetu (Granica, Komorów Wieś, Pęcice Małe) – gmina podpisała umowę na tymczasową instalację masztu antenowego zapewniającego zasięg telefonii komórkowej technologii 3G i 4G. Maszt znajduje się nad zalewem w Komorowie.


4. Pomoc społeczna

1. GOPS w czasach koronawirusa obejmuje wsparciem ponad 250 środowisk – dowożone są gorące posiłki, świadczone usługi opiekuńcze w domach, udzielana jest pomoc finansowa, a także pomoc w zakupie leków, realizacji zakupów, prowadzone jest poradnictwo psychologiczne.

2. Uruchomiono telefoniczny dyżur pracownika po godzinach pracy GOPS (tel. 22 350 91 06 – w godz. 16:00–19:30)

3. Zapewniono ciągłość pracy pracowników socjalnych, a tym samym możliwość udzielania świadczeń z systemu pomocy społecznej.

4. Zabezpieczono środki finansowe na zakup posiłków i żywności realizowanych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej umożliwiające udzielenie ww. form wsparcia z pominięciem procedur administracyjnych, głównie dla osób objętych kwarantanną.

5. Gmina współorganizowała świąteczne śniadanie wielkanocne dla osób potrzebujących, we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich: Kołem Kobiet Kreatywnych w Suchego Lasu, „Pęciczankami”, „Hej Dziewczyny” z Pęcic, „Graniczankami”, „Gospochami” z Nowej Wsi oraz „Dziewczynami” z Komorowa. Do akcji włączyło się wielu mieszkańców gminy, także organizacji pozarządowych i instytucji, tj. DDS. Przygotowano wiele paczek, które były rozwożone przez pracowników GOPS, Panią Wójt oraz radnego, Pana Macieja Polarczyka.

6. Zapewniono stały kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną lub izolacją.

7. Podejmowany jest stały kontakt ze środowiskami senioralnymi i jednostkami pomocniczymi w celu identyfikacji seniorów potrzebujących pomocy GOPS.

5. Informowanie

1. Informowanie o lokalnych wymiarach pandemii w mediach społecznościowych i na stronie internetowej gminy – Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice informuje mieszkańców na bieżąco o liczbie osób zarożonych koronawirusem na terenie gminy, a także tych przebywających w domowej kwarantannie.

2. Przeprowadzanie akcji informacyjnych:

Akcja „Seniorze dbaj o siebie i pozwól sobie pomóc” zwiększająca świadomość społeczną dotyczącą ochrony zdrowia i życia seniorów. Zostały rozesłane sms-y i wywieszone plakaty.

Kampania informacyjna, skierowana do mieszkańców mających kontakt z seniorami, zwiększająca poziom wrażliwości na problemy osób starszych w czasie pandemii i zawierająca wskazówki, jak opiekować się seniorem w bezpieczny sposób – wyprodukowano m.in. animację informacyjną.

Propagowanie wiedzy z zakresu poprawnego użycia maseczek ochronnych.

3. Informacje on-line dla najmłodszych – Pani wójt w ramach projektu filmowego lokalnego portalu odpowiadała na pytania dzieci na temat koronawirusa.

6. Praca urzędu gminy

Urząd Gminy pracuje codziennie w dni robocze w normalnych godzinach pracy. Odbierane są pisma mieszkańców z poczty elektronicznej oraz ze skrzynki podawczej ustawionej w przedsionku urzędu. Praca z urzędami zewnętrznymi odbywa się w trybie telefonicznym, mailowym oraz przez wideokonferencje.MS 8/2020, 14 maja 2020