DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Czy pandemia pokrzyżuje plany wykupu zabytkowej Kolekcji?

Od 2011 roku trwają negocjacje kolejnych zarządów Dzielnicy Ursus z Polskim Holdingiem Obronnym w sprawie odzyskania od spółki kolekcji kilkuset pamiątek po Zakładach Mechanicznych „Ursus’. W międzyczasie w sprawę cały czas angażowali się społecznicy, którzy do dziś, podobnie jak nasza Redakcja, śledzą postępy wokół wykupu cennych pamiątek i próbują znaleźć rozwiązania. Prezentujamy najnowsze informacje w tej kwestii, nie tylko o działaniach Dzielnicy.

Ze strony Urzędu, wszystkie sprawy związane z działaniami odnośnie kolekcji nadzoruje Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursus. Jak poinformowała nas Agnieszka Wall – rzecznik prasowy Dzielnicy Ursus – Zarząd Polskiego Holdingu Obronnego na bieżąco jest informowany o działaniach Zarządu i Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Jakie nowe działania zostały podjęte między stronami?

Dzielnica nie jest w stanie wykupić i eksploatować Kolekcji

Na mocy porozumienia między Polskim Holdingiem Obronnym a Urzędem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy powołano rzeczoznawcę wyceny 401 eksponatów po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus. Rzeczoznawca rekomendowany z listy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycenił kolekcję na kwotę  1 167 000 zł netto (brutto 1 435 410 zł). Wycena została wykonana w 5 grupach jakościowych. Wobec powyższego, nikt w Urzędu nie dokonywał spisu i oględzin pamiątek, bowiem to zadanie było powierzone rzeczoznawcy – relacjonuje rzecznik dzielnicy.

Po uzyskaniu wyceny, Zarząd Dzielnicy konsultował się z Dyrektorem Biura Kultury w sprawie powołania Muzeum Ursusa lub wskazania instytucji, która mogłaby utworzyć filię w Ursusie. Niestety, ze względu na sytuację  budżetową, Biuro Kultury nie jest w stanie podjąć się tego zadania. W sprawie zakupu kolekcji procedowała również Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Otrzymaliśmy fragment stanowiska, jakie zajęła w tej sprawie Komisja: (...)Dzielnica Ursus realizując działania dla niej priorytetowe nie jest w stanie, sama dysponując ograniczonymi środkami, wykupić i umożliwić eksploatację tej kolekcji. W obecnej chwili nie ma ustalonego terminu na wykup ekspozycji,  bowiem miasto przeznacza duże środki  pieniężne na walkę z pandemią. (...)

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zwracał się również do konserwatora Zabytków o wpisanie Kolekcji do rejestru zabytków. W maju 2019 r. otrzymaliśmy pismo, że postępowanie dotyczące wpisu do rejestru nie zostało ukończone, tak jest do chwili obecnej – przekazała nam Agnieszka Wall.

Nowe działania strony społecznej

Przypomnijmy, że ze strony społecznej niespełna rok temu powstał Komitet Społeczny Powstania Muzeum Ursusa w składzie: Bogusław Łopuszyński (dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”), Jerzy Domżalski (historyk dziejów Ursusa), Janusz Ptasiński (prezes PTTK Oddział Ursus), Krzysztof Szczerba (przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Ursus), Stefan Sobczak (społecznik), Bożena Iwaniukowicz (przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego i Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen”), Jacek Sulewski (redaktor naczelny dwutygodnika „Mocne Strony”), Agnieszka Gorzkowska (prowadząca Izbę Tożsamości Ursusa w Domu Kultury „Portiernia”), Kazimierz Okraszewski (technolog i przewodnik PTTK w byłych ZM „Ursus”) oraz Lucyna Wasilewska (prezes Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie). W lipcu ub. roku w Izbie Tożsamości Ursusa odbyło się zainicjowane przez stronę społeczną spotkanie z przedstawicielami Marszałka Województwa Mazowieckiego i Zarządem Dzielnicy Ursus. Marszałek zaoferował pomoc finansową i wsparcie merytoryczne. Członkowie Komitetu wskazali do tej pory przedstawicielom Marszałka możliwe lokalizacje na przyszłe Muzeum Ursusa, wysłali następne pisma z prośbą o pomoc do osób związanych z władzami stolicy i nie tylko. Doszło do kilku spotkań i zawarcia cennych znajomości, m.in. ze specjalistami skupionymi wokół Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz z Ryszardem Wilkiem Prezesem Komisjii Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK. Pojawił się również pomysł na wsparcie finansowe wykupu Kolekcji. O szczegółach poinformujemy w następnych wydaniach naszego dwutygodnika.

Agnieszka Gorzkowska

MS 8/2020, 14 maja 2020