DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Wsparcie dla przedsiębiorców – działania Gminy Ożarów Mazowiecki w związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi COVID-19

W ramach Ożarowskiej Tarczy Antykryzysowej podczas sesji nadzwyczajnej została podjęta Uchwała Nr XXIV/234/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zgodnie z §1 ust.1 i 2 ww. uchwały:

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w zakresie:            

1) sportu, rekreacji i turystyki;

2) hotelarstwa;

3) usług kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu, piercingu;

4) usług gastronomicznych.

Zwolnienie to dotyczy rat podatku płatnych w miesiącach: od kwietnia do czerwca 2020 r. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ww. zwolnienia powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem i załącznikiem w terminie do 31 maja 2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego)

Wykaz dokumentów oraz druki do pobrania na stronie internetowej gminy:

https://ozarow-mazowiecki.pl/2020/04/23/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-dzialania-gminy-ozarow-mazowiecki-w-zwiazku-z-negatywnymi-skutkami-ekonomicznymi-covid-19/

Wypełnione wnioski należy przesłać za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej/kurierskiej na adres: Urząd Miejski, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

  • poczty elektronicznej skrytka ePUAP: /143206/skrytka lub

  • złożyć osobiście poprzez umieszczenie korespondencji w oznakowanej skrzynce korespondencyjnej zlokalizowanej przy wejściu do Urzędu Miejskiego. 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. Uchwałą Rady Miejskiej dostępną w BIP Gminy Ożarów Mazowiecki:

https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=14478 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatkowej pod nr tel.: 22 731 32 26, 22 731 32 67.

AKCJA wspierająca lokalnych przedsiębiorców

Ponadto 9 kwietnia uruchomiona została akcja „Kupuj/Sprzedawaj lokalnie” wspierająca lokalnych przedsiębiorców. Jej cel to stworzenie miejsca w Internecie (na stronie ozarow-mazowiecki.pl), gdzie lokalne firmy będą mogły w czasie epidemii zamieścić swoje wizytówki dla konsumentów, aby bezpłatnie promować kupowanie produktów i usług w lokalnych, ożarowskich firmach.

Baza będzie sukcesywnie uzupełniana, zgodnie z otrzymywanymi informacjami od przedsiębiorców. Wystosowałem również apel do Mieszkańców, aby kupowali produkty u tych, którzy są najbliżej nas, czyli producentów, handlowców z terenu gminy Ożarów Mazowiecki.

W najbliższym numerze Informatora Ożarowskiego opublikujemy wkładkę z bezpłatnymi reklamami lokalnych przedsiębiorców.

Rozumiemy trudną sytuację i pomagamy lokalnym przedsiębiorcom tak, jak możemy.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 07/2020, 30 kwietnia 2020