DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Święcice”


,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Święcicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – to zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Jest to kolejna inwestycja, która pozytywnie wpłynie na jakość wody dostarczanej do mieszkańców. Jej realizacja zmierza ku zakończeniu i odebraniu do użytkowania przez uprawnione podmioty.

Głównym celem modernizacji stacji była poprawa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę oraz zwiększenie wydajności jej produkcji z 60 m3/h, do 100 m3/h. Uzdatniona woda będzie magazynowana w nowym dwukomorowym, żelbetowym zbiorniku retencyjnym o pojemności całkowitej 520 m3, skąd pobierana będzie do istniejącej sieci wodociągowej przez automatyczny zestaw pompowy. Obiekt SUW został również wyposażony w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy 160 kVA z rozruchem samoczynnym, który zapewni ciągłość dostaw wody w przypadku awarii sieci energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego i wysokiej jakości układu technologicznego wraz z rurociągami ze stali „szlachetnej” oraz wymianie filtrów wraz ze złożami filtracyjnymi, polepszeniu ulegną parametry wody uzdatnionej, m.in. w zakresie: zapachu, mętności, zawartości manganu, jonu amonowego i żelaza.

Łukasz Czyż

Jednostka Realizująca Projekt

MS 7/2019, 25 kwietnia 2019