DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Maseczki dla piastowian

Od 16 kwietnia wszyscy mamy obowiązek używania, przebywając w przestrzeni publicznej, masek ochronnych osłaniających usta i nos. Chcąc zaopatrzyć mieszkańców naszego miasta w maseczki rozpoczęliśmy 17 kwietnia akcję dostarczenia ich – w pierwszej kolejności najstarszym mieszkańcom Piastowa.

W ciągu kilku dni maseczki otrzymali więc seniorzy w wieku powyżej 75 lat i osoby przewlekle chore, które – jak wiemy – są szczególnie narażone w obecnej sytuacji epidemicznej. Po zakupieniu kolejnych partii maseczek ochronnych rozpoczęliśmy następny etap ich dostarczania.

Po pierwszym tygodniu naszej akcji maseczki otrzymało ok. 7 tysięcy osób. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania harcerzy z piastowskiego Hufca ZHP im. A. Kamińskiego, druhów z Piastowskiej OSP i wolontariuszy. Wszystkim serdecznie dziękuję za pracę i bezinteresowną chęć pomocy. W piątek 24 kwietnia w akcję roznoszenia maseczek włączyli się także żołnierze 65 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT z Pomiechówka. Dziękujemy! Wszystkie maseczki dostarczane w ramach akcji są wyprodukowane w Polsce.

Dodać należy, że od 17 kwietnia czynny jest także pierwszy automat, za pomocą którego można zakupić środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. Urządzenie zlokalizowane jest przy ul. P. Wysockiego w okolicy sklepu Biedronka. Niebawem pojawi się drugi automat, zlokalizowany w południowej stronie miasta.

Wiemy już, że być może czeka nas długi okres walki z koronawirusem. Musimy być więc cierpliwi. W tym szczególnym czasie niezbędna jest nasza codzienna solidarność i odpowiedzialność – za siebie i innych. Przejawem tej tak bardzo ważnej solidarności jest zwykłe zainteresowanie się sytuacją osób, które są wokół nas: sąsiadów, znajomych, a przede wszystkim starszych ludzi szczególnie narażonych w tej sytuacji. Z pewnością są takie osoby w naszym najbliższym otoczeniu.

Pamiętajmy, że sytuacja w której wszyscy bez wyjątku jesteśmy zagrożeni wymaga od nas szczególnego zachowania. Tylko bowiem wszyscy – solidarni i odpowiedzialni – przejdziemy przez próbę czasu, w którym żyjemy.

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa

MS 07/2020, 30 kwietnia 2020