DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Drodzy Mieszkańcy,

czas epidemii koronawirusa to sprawdzian dla nas wszystkich. Powoli znoszone są niektóre ograniczenia, mimo to dalej powinniśmy podchodzić poważnie do zasad bezpieczeństwa. Zachowujmy niezbędne środki ostrożności takie jak noszenie maseczek czy rękawiczek oraz utrzymywanie przyjętego odstępu minimum 2 metrów. Uważajmy i dbajmy o siebie nawzajem.

Cieszę się, że pomimo trudnej sytuacji w jakiej się znajdujemy, w dzielnicy udaje się realizować wiele ważnych inwestycji. Należą do nich między innymi: budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego, budowa I i II etapu Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”, a także remonty szkół i dróg dzielnicowych. W ramach odpowiedzialności społecznej do rozbudowy Ursusa skutecznie włączamy także podmioty, które prowadzą inwestycje na terenie naszej dzielnicy. Obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z czterema deweloperami m.in. na budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Hennela do ul. Herbu Oksza oraz ul. Herbu Oksza na odcinku do ul. 44KDT (zwanej ul. Odlewniczą), co zapewni obsługę komunikacyjną nowych obiektów oświatowych – przedszkola i szkoły podstawowej przy ul. Hennela. Wszystkie koszty inwestycyjne budowy ww. ulic zostaną sfinansowane przez deweloperów, którzy dodatkowo nieodpłatnie przekażą część gruntów pod ich budowę.

Bogdan Olesiński

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

w dobie epidemii placówki oświatowe stanęły przed trudnym zadaniem nauczania zdalnego. Jest to wyzwanie zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, którzy musieli przystosować się do nowych warunków, a także nauczyć się obsługi dodatkowych programów. Aktualnie przyswajanie wiedzy nie jest możliwe bez dostępu do komputerów. W ramach aktywnego wsparcia szkół na terenie naszej dzielnicy, zarząd zdecydował się na zakup 158 laptopów, które szkoły udostępniają potrzebującym uczniom na czas nauki zdalnej. To bardzo ważne, aby nawet w tak trudnym czasie stworzyć dzieciom warunki do pełnego i efektywnego zdobywania wiedzy. Ponadto w Ursusie przygotowywana jest akcja „Paczka”, w ramach której najbardziej potrzebujący uczniowie otrzymają artykuły spożywcze. Z pomocy będą mogli skorzystać podopieczni, którzy nie są objęci działaniami Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wiesław Krzemień

Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

w tym trudnym okresie pandemii powinniśmy nie tylko dbać o zdrowie, ale również wzajemnie się wspierać i jednoczyć. Bezcennej pomocy udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Ursusie, który jest zaangażowany między innymi w dożywianie i opiekę, a także w zbiórkę żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Z myślą o jeszcze lepszym dotarciu do potrzebujących mieszkańców powstał Dzielnicowy Zespół Wsparcia, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy wszystkim potrzebującym. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby seniorów i zdiagnozować komu oraz w jakim zakresie potrzebne jest nasze wsparcie. Osoby, które go potrzebują, a które nie mają rodziny czy sąsiadów, którzy mogliby pomóc, prosimy zgłaszać na numer 22 277 34 77. Odpowiemy na każde zgłoszenie.

Mam nadzieję, że działania podjęte w naszej dzielnicy pozwolą mieszkańcom w sposób bezpieczny i w dobrym zdrowiu przetrwać czas epidemii.

Kazimierz Sternik

Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

MS 07/2020, 30 kwietnia 2020