DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

URSUS: 42 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

Wybieramy mazowieckich mistrzów recytacji

W dniu 25 marca br. o godz. 12.00 w Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się Koncert Laureatów etapu dzielnicowego 42 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, na który przybyło około 300 osób, w tym dzieci, nauczyciele oraz rodziny uczestników konkursu.

Ten najpopularniejszy i najstarszy mazowiecki konkurs recytatorski jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Co roku w eliminacjach bierze udział kilka tysięcy uczniów z województwa mazowieckiego. Jak czytamy na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury celem konkursu jest ujawnianie młodych talentów recytatorskich, pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezją polska i zagraniczną.

W imprezie w Ursusie udział wzięli m.in.: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, Dyrektor OK „Arsus” Bogusław Łopuszyński, Naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Katarzyna Świtalska, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Dzielnicy Wanda Kopcińska.

Bogusław Łopuszyński w swoim wystąpieniu starał się uczulić uczestników konkursu na piękno i ważność mowy ojczystej oraz na obowiązek jej pielęgnowania, z czego mogą czerpać satysfakcję. Wanda Kopcińska wyraziła radość, że tak wiele młodych osób startuje w konkursie i zwróciła się do uczestników słowami: – (...) Co roku mamy wspaniałych, młodych ludzi, którzy reprezentują naszą dzielnicę. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, bo to wyzwanie i poświęcenie czasu”.

Bardzo liczny udział młodych artystów

W etapie dzielnicowym wzięło udział 99 recytatorów z 11 szkół publicznych i niepublicznych przybyłych z 50 opiekunami. Wcześniej odbyły się eliminacje w poszczególnych szkołach. Konsultacje dla uczestników prowadzone były przez aktorkę Marię Mamonę oraz aktorkę i instruktora teatralnego Alinę Świdowską.

Było wspaniale, ale jest jeszcze trochę do zrobienia

Jury w składzie: Janusz Leśniewski – aktor, Damian Czarnecki – trener głosu i Bożena Iwaniukowicz – animator kultury, sekretarz jury – po przesłuchaniach konkursowych, które odbywały się w dniach 14 i 15 marca w sali kameralnej OK Arsus, podjęło ostateczny werdykt. W trakcie trwania Koncertu Laureatów Damian Czarnecki odczytał protokół eliminacji. Przekazał również uwagi jurorów, które, jak zaznaczył, były skierowane przede wszystkim do opiekunów, przygotowujących młodych artystów do występów: – Dobór repertuaru, szczególnie w I kategorii wiekowej, był bardzo trafny. Szczególnie doceniamy dobór współczesnych autorów. Teksty archaiczne sprawiły jury dużą trudność w ocenie. Wersyfikacja, rytm wiersza, położenie akcentów czy też nieuwzględnienie kontekstu historycznego zaburzyło przekaz. Taki wybór wymaga większego nakładu pracy. Nastąpiła poprawa wyrazistości przekazu, ale uwagi wciąż wymaga praca nad emisją głosu, kierunek i głośność recytacji. Jury przypomina, że gest w recytacji jest akceptowany tylko wówczas, gdy wynika z kontekstu i nie zastępuje prezentacji, lecz ilustruje.

Oni recytowali najpiękniej

W etapie warszawskim dzielnicę reprezentować będzie troje recytatorów. Jury zakwalifikowało po jednej osobie z każdej grupy wiekowej. Cała trójka to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego: Filip Smyk z kl. I, Marta Bilska z kl. VI oraz Marek Nowak z klasy VIII.

Całość poprowadził Szymon Kusarek, artysta kabaretowy i konferansjer. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomami, nagrodami książkowymi i słodyczami. Dla najlepszych recytatorów na etapie dzielnicowym nagrody książkowe ufundował Ośrodek Kultury „Arsus”. Trzy gry, jako nagrody główne, ufundował Zarząd Dzielnicy Ursus i otrzymali je laureaci pierwszych miejsc na etapie dzielnicowym. Dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej Nr 382 otrzymały nagrody specjalne za przełamanie tremy i koleżeńskie wsparcie w trudnej sytuacji.

Na zakończenie Dyrektor „Arsusa” podziękował szczególnie Bożenie Iwaniukowicz, wieloletniej pracownicy, animatorce kultury za wzorowe przygotowanie i organizację kolejnego już konkursu „Warszawska Syrenka”.

W eliminacjach do finału warszawskiego (w dniach 13–14 kwietnia br.) wezmą udział również reprezentacje Pruszkowa, Piastowa i Ożarowa Mazowieckiego. Eliminacje odbędą się w siedzibie organizatora, w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12. Tam również – 27 kwietnia – będzie miał miejsce Finał.


Jury nagrodziło bardzo dobrą recytację uczestników przyznając miejsca w poszczególnych kategoriach następującym uczniom:

KATEGORIA PIERWSZA – KLASY 0 – III

miejsce III – ex aequo: Antoninie Sasimowskiej z SP Nr 14, Wojciechowi Reichmanowi z SP Nr 360, Alicji Majek ze Szkoły Podstawowej Nr 11, Nikoli Chrostowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 360; miejsce II – ex aequo: Jakubowi Żachowi z SP Nr 383, Alicji Jonkisz z SP Nr 360 oraz miejsce I – Rafałowi Smyk z SP Nr 4;

KATEGORIA DRUGA – KLASY IV – VI

miejsce III – ex aequo: Filipowi Dziwiszkowi z SP Nr 11, Małgorzacie Dąbrowskiej z SP Nr 382, Matyldzie Soleckiej ze Społ. SP STO Nr 4; miejsce II – ex aequo: Jakubowi Jarosowi z SP Nr 383, Mateuszowi Wiśniewskiemu z SP Nr 382; miejsce I – Marcie Bilskiej z SP Nr 4;

KATEGORIA TRZECIA – KLASY VII–VII SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

miejsce III – Matyldzie Tyburskiej z SP Nr 383, miejsce II – Marii Struzik z Gimnazjum Nr 132, miejsce I – Markowi Nowakowi z SP nr 4

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski