DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

„Nie ma instytucji, która zastąpi ludzką życzliwość, zrozumienie i pomoc”

Z Małgorzatą Pachecką – Wójt Gminy Michałowice rozmawia Agnieszka Gorzkowska

Czy gmina Michałowice planuje zakup bądź już zakupiła maseczki dla mieszkańców?

– Zacznę od tego, że ze względu na moje medyczne wykształcenie łatwo mi zrozumieć zagrożenia, jakie niesie ze sobą wirus SARS-CoV-2 i czym jest epidemia. Dlatego już po pierwszych doniesieniach o tym co dzieje się we Włoszech, a jeszcze przed pierwszym zdiagnozowanym przypadkiem w Polsce przygotowaliśmy plan walki z rozprzestrzenianiem się epidemii. Że trzeba działać i jak to robić na poziomie lokalnym było dla mnie oczywiste.

Jeszcze przed informacją o pierwszym przypadku w Polsce zaopatrzyliśmy szkoły i urząd gminy w środki do dezynfekcji. Specjalne dozowniki zostały zamontowane we wszystkich miejscach odwiedzanych przez pracowników i mieszkańców. Także w wejściu do urzędu. Wraz z dyrektorami szkół dość wcześnie podjęliśmy decyzję o ich zamknięciu i przeniesieniu nauki w tryb zdalny.

Administracja musi działać, wobec czego, jesteśmy zaopatrzeni w maseczki, przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji. Utrzymujemy odpowiednią odległość od siebie. I pracujemy. Część z nas w trybie zdalnym, część w urzędzie.

W ramach ograniczania rozprzestrzeniania koronawirusa urząd gminy zamówił środki ochrony osobistej, w tym maseczki (6000 szt.). Do dzisiaj w podzielonych dostawach otrzymaliśmy połowę. Od ponad dwóch tygodni, za sprawą naszych działań, policja i straż pożarna zaopatrzone są w kombinezony ochrony osobistej, gogle, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji (do rąk oraz powierzchni).

Maseczki, rękawiczki i przyłbice trafiły także do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przede wszystkim do opiekunów świadczących codziennie usługi opiekuńcze oraz osób objętych tymi usługami. Będą z nich również korzystać pracownicy GOPS w czasie pracy w terenie.

Na początku kwietnia wyposażyliśmy w ma-­seczki właścicieli i pracowników sklepów – w trosce o zdrowie klientów i sprzedawców. Sklepy z terenu naszej gminy zostały zaopatrzone w maseczki w takiej liczbie, aby sprzedawcy mogli używać codziennie nowej (co najmniej do świąt). W kontakcie z organizacjami seniorów badamy zapotrzebowanie na maseczki wśród tej grupy mieszkańców. Będą one sukcesywnie im przekazywane w sposób uzgodniony z organizacjami. Wielu mieszkańców posiada także maseczki, które można zakupić w aptekach.

Znam aktualne stanowisko WHO w sprawe noszenia maseczek przez osoby zdrowe. Według tej opinii nie powinniśmy ich nosić na stałe, jedynie wtedy, kiedy opiekujemy się osobą chorą. Rozumiem, że za taką rekomendacją stoją argumenty, ze pierwszeństwo w otrzymywaniu środków ochrony, w tym maseczek, mają służby medyczne. Niemniej jednak uważam, że ze względu na coraz to nowsze badania związane z przenoszeniem się koronawirusa, kiedy jest to możliwe, szczególnie przebywając poza pomieszczeniami, powinniśmy używać fizycznej bariery zasłaniającej usta i nos.

W jaki sposób działa gmina Michałowice, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, np. w miejscach publicznych, jakie służby są w to zaangażowane?

– Wdrożyliśmy regularną dezynfekcję miejsc publicznych, takich jak przystanki (w tym przystanki WKD), ławki, paczkomaty, wejścia do sklepów (a w szczególnych przypadkach także sklepy), urzędy pocztowe. Dezynfekcja jest prowadzona siłami Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi, której dziękujemy za błyskawiczny odzew i bardzo dobrą współpracę. Środki do dezynfekcji dostarczane są przez urząd gminy. Szczególne podziękowania kieruję także do radnych, Edwarda Kozłowskiego i Macieja Polarczyka za wypożyczenie gminie dodatkowych urządzeń. Te działania zamierzamy prowadzić codziennie.

n Nauka w domu. Jak gmina pomaga w uzupełnianiu niezbędnego do zdalnej nauki i nauczania sprzętu, bo wiadomo, że nie wszystkie dzieci, a nawet nie wszyscy nauczyciele mają w domu komputer umożliwiający uczestniczenie w lekcjach bądź prowadzenie ich przez Internet?

– Szkoła jaką znamy, ta szkoła „sprzed koronawirusa”, nie była przygotowana na takie wyzwania jak totalne zdalne nauczanie. Nie byli przygotowani także rodzice. Szkoła – uczniowie i rodzice powoli docierają się w swoich z jednej strony możliwościach, a z drugiej – w oczekiwaniach. Nie mówię, że sytuacja jest idealna, ale wspólnie uczymy się i docieramy. Wiemy już co działa, a co nie działa.

Dyrektorzy i nauczyciele nagrali lekcje, które udostępniamy na kanale YouTube Gminy i na stronie internetowej www.michalowice.pl/lekcje. Szkoły i przedszkola uruchomiły również na swoich stronach „mobilne klasy i świetlice”. Włączyły się biblioteki, także publiczne. Wielu nauczycieli prowadzi lekcje w oparciu o takie platformy do spotkań on-line, jak np. zoom. Wiem, że dla dzieci to ważne, żeby zobaczyć swojego nauczyciela i swoich kolegów. Oczywiście, jest to możliwe tylko wtedy, kiedy w domu dostępny jest komputer.

W marcu, wraz z dyrektorami szkół, zrobiliśmy przegląd potrzeb uczniów i nauczycieli i 2 kwietnia zamówiliśmy 46 laptopów. Termin dostawy to najbliższy poniedziałek, tj. 6 kwietnia i tego samego dnia powinny one trafić bezpośrednio do wszystkich potrzebujących uczniów (37 komputerów) i nauczycieli (9). Wszystkie z nich będą wyposażone w słuchawki z mikrofonem, a także pakiety Microsoft Office. Dodatkowo kupiliśmy 32 modemy umożliwiające korzystanie z mobilnego internetu.

W tym miejscu chcę gorąco podziękować nauczycielom oraz dyrektorom za współpracę oraz kreatywność (np. w jednej z naszych szkół odbyła się zdalna rada pedagogiczna, na której spotkało się grono pedagogiczne niemalże w komplecie – prawie 100 osób). „Po koronawirusie” szkoła nie będzie już taka jak wcześniej, bo wszyscy musieliśmy wyjść z naszej strefy komfortu, i to co się dobrego wydarzyło, będzie już zmianą trwałą. Głęboko w to wierzę.

Zadam teraz pytanie o wybory prezydenckie, które według bieżących oficjalnych informacji mają się odbyć w trybie korespondencyjnym. Jakie działania zostały już przeprowadzone na terenie Michałowic w związku z przygotowaniami do wyborów?

– Działamy zgodnie z kalendarzem wyborczym. Zostało wydane zarządzenie wyznaczające miejsca na bezpłatne umieszczenia urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych. Ponadto przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Można je składać za pośrednictwem e-puapu i poczty elektronicznej, a także osobiście poprzez wrzucenie zgłoszenia do skrzynki znajdującej się w przedsionku urzędzie gminy. To jeśli chodzi o sprawy techniczne.

Jeśli zaś chodzi o moralną i etyczną stronę organizacji wyborów 10 maja 2020 r. to jestem w trakcie przygotowywania stanowiska Wójta w tej sprawie, bo uważam, że powinno być znane mieszkańcom gminy.

A jak na dziś przedstawia się liczba chętnych do komisji wyborczych? Już 10 kwietnia upływa termin zgłoszeń.

– Minimalna liczba członków obwodowych komisji wyborczych w naszej gminie to 103 osoby. Do tej pory wpłynęło 17 zgłoszeń. Żaden z komitetów wyborczych nie zgłosił swoich kandydatów. To o czymś mówi, nieprawdaż?

I w związku z tym, co dalej?

– Sytuacja z wyborami jest dynamiczna i zmienia się z dnia na dzień. Myślę, że najgorszym dla zdrowia Polaków rozwiązaniem jest utrzymanie wyborów w tradycyjnej, funkcjonującej dotychczas formie, polegającej na wizycie w lokalu wyborczym – 10 maja. Natomiast rozwiązaniem najgorszym dla demokracji byłoby forsowanie w tym terminie wyborów zdalnych. Nie mam przekonania, że ktokolwiek jest na nie przygotowany.

– Na zakończenie rozmowy chcę się zwrócić do mieszkańców Gminy Michałowice z takim apelem: Bądźmy dla siebie życzliwi, szanujmy się i pomagajmy sobie. W ten sposób wspólnie przejdziemy przez ten trudny czas. Dzieląc jego trudy, ale też wspierając się i wspomagając wzajemnie. Nie ma instytucji, która zastąpi ludzką życzliwość, zrozumienie i pomoc.

Za kilka dni Wielkanoc. Ostatni czas pokazał, że życzenia zdrowia nie są takie banalne, dlatego życzę Państwu zdrowych i pięknych Świąt.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

(AG)

MS 06/2020, 9 kwietnia 2020