DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Przebudowa stacji PKP Ożarów Mazowiecki

W numerze 4 (55) dwutygodnika „Mocne Strony” z dn. 14 marca br. ukazał się artykuł odnośnie przebudowy stacji Ożarów Mazowiecki. Jako radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego chciałbym rozszerzyć informacje zawarte w tym tekście.

Przebudowa stacji PKP Ożarów Mazowiecki była planowana od dawna. Na poczatku 2015 roku pisałem na łamach Informatora Ożarowskiego nr 2 (46) o kolei SKM, która mogłaby jeżdzić do Warszawy. Jednakże do realizacji tego zadania potrzebne są oddzielne tory dla kolei aglomeracyjnej; na linii Ursus Płn. – Gołąbki – Ożarów – Błonie, w przeciwieńtwie do linii na Pruszków, takiej możliości nie ma. Linia E-20 (tak brzmi jej oficjalna nazwa) jest zatłoczona. Obecnie tą trasą – oprócz pociągów towarowych, pospiesznych, przewozów regionalnych, PKP IC – jeżdżą również Koleje Mazowieckie. Jednakże liczba połączeń tego ostatniego przewoźnika, zwłaszcza poza godzinami szczytu, nie zachęca do regularnego korzystania. Myślę, że doświadczają tego niektórzy mieszkańcy Ursusa, mieszkający w pobliżu przystanków Ursus Północny czy Warszawa Gołąbki. Dlatego też zaistniała realna potrzeba, aby również Gmina Ożarów Mazowiecki wzbogaciła się o nowego przewoźnika – SKM.

Dokumentacja projektowa

Oprócz problemu przepustowości linii ważną kwestią był też brak możliwości zawracania pociągów na stacji Ożarów Mazowiecki. Już na początku kwietnia 2015 na swojej stronie internetowej spółka PLK ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy. Skontaktowałem się wówczas z rzecznikiem prasowym PLK p. Maciejem Dutkiewiczem i złożyłem w dn. 7.04.2015 pismo skierowane do PLK Centrum Realizacji Inwestycji z postulatem uwzględnienia w projekcie dokumentacji przebudowy stacji dodatkowego peronu, który przyczyniłby się do poprawy przepustowości szlaku kolejowego na trasie Warszawa – Błonie. W odpowiedzi PLK z dn. 15.04.2015 uzyskałem informację, że mój wniosek na etapie wyboru wariantu realizowanej inwestycji będzie brany pod uwagę. Warto też zaznaczyć, że właśnie z powodu planowanej przebudowy stacji w Ożarowie odbyło się w dn. 14.04.2015 r. spotkanie dyrekcji PLK z burmistrzem miasta i radnymi. Natomiast w maju 2015 poznaliśmy firmę, która wykona dokumentację naszej stacji. Wykonawcą było konsorcjum firm IDOM Ingenieria y Consultoria-Lider oraz IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., które przygotowało w ciągu roku szczegółową dokumentację potrzebną do realizacji tego zadania.

Najkorzystniejsza oferta

W czerwcu 2017 poznaliśmy wykonawcę modernizacji stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim (nie należy mylić tej inwestycji z przebudową dworca PKP – tym zajmuje się inna spółka). W dn. 21.08.2017 r. zwycięska Spółka ZUE SA z Krakowa podpisała umowę z PLK SA na przebudowę stacji w Ożarowie Mazowieckim. Kosztorys wykonania opiewa na 98,2 mln złotych i realizację inwestycji w terminie 33 miesięcy. Wykonawca zadeklarował chęć działania w formule ,, projektuj i buduj”. Polskie Linie Kolejowe uznały ofertę krakowskiej firmy za najkorzystniejszą (stosowano w tym przypadku następujące parametry: 60% – cena, 20% – termin realizacji oraz 20% – doświadczenie kluczowego personelu). Po zakończeniu robót w lipcu 2020 wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji. Warto zaznaczyć, że cała inwestycja jest w 85% finansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wcześniej, w kwietniu 2017 w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim odbyły się warsztaty kreatywne z udziałem lokalnej społeczności, radnych i burmistrza Pawła Kanclerza (obszerny materiał w „Mocnych Stronach” nr 8/2017 r., s. 6 – dostępny w e-wydaniu na www.mocnestrony.com.pl – przyp. red.). Prowadziła je spółka PKP Nieruchomości, zajmująca się wyłącznie przebudową dworca PKP. Na spotkaniu była mowa o pomysłach zaaranżowania pomieszczeń dworca PKP po remoncie, a także o koorydynacji w zakresie robót budowlanych ze spółką PKP PLK, gdyż obie inwestycje będą przebiegać równolegle.

Stacja na miarę XXI wieku

Reasumując, po zakończeniu przebudowy stacja PKP Ożarów Mazowiecki będzie mieć dwa perony, z których mogą odjeżdżać jednocześnie 4 pociągi. Na peronach staną wiaty, ławki oraz dynamiczna informacja pasażerska (wyświetlacze). Do peronów będzie można dojść przejściem podziemnym, zaopatrzonym również w wyświetlacze informujące o godzinie odjazdu pociągu i ewentualnych opóźnieniach. Wyjścia na perony będą posiadać również pochylnię i windę dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Projekt przewiduje także zainstalowanie poręczy oraz oznakowanie pionowe i poziome (nawierzchni), w tym instalację oznaczeń dotykowych (wypukłych piktogramów, wypukłych znaków alfabetu lub oznaczeń w alfabecie Braille’a.) W ramach inwestycji przewidziano również miejsce na tory boczne dla pociągów aglomeracyjnych. Zostaną zainstalowane urządzenia ochrony akustycznej środowiska (ekrany), minimalizujące ponadnormatywne oddziaływania akustyczne. Powstanie również nowy budynek nastawni. Zabudowane zostaną nowe urządzenia i wymieniona sieć trakcyjna. Po zakończeniu przebudowy stacji PKP Ożarów Mazowiecki wzrośnie przepustowość linii kolejowej, a dzięki torom bocznym dla kolei aglomeracyjnej będzie możliwe uruchomienie w przyszłosci SKM (Szybkiej Kolei Miejskiej). Co najwążniejsze, w trakcie inwestycji pociągi będą kursowały, gdyż przy przebudowie stacji PKP Ożarów Mazowiecki nie jest planowane zamknięcie całego szlaku, tak jak było to w przypadku linii kolejowej na Grodzisk Mazowiecki.

Bez zbytnich utrudnień

W dn. 22.08.2017 r. na spotkaniu z dzienikarzami wiceprezes PKP PLK Arnold Bresch powiedział: „na czas remontu pasażerowie nie odczują znaczących utrudnień. Skonstruujemy rozkład jazdy, który będzie przywidywał prace na jednym torze, a po drugim torze będziemy prowadzić pociągi”.

Pierwotnie przebudowa stacji PKP Ożarów Mazowiecki miała się rozpocząć na jesieni 2018. W wyniku pewnych komplikacji termin się opóźnił, ale jest nadzieja, że po decyzjach lokalizacyjnych i pozwoleniu na budowę inwestycja ruszy najwcześniej w lipcu 2019.

Kwestia uruchomienia SKM może zostać podjęta dopiero po zakończeniu inwestycji. O tym, jaki będzie przebieg tej linii, napiszę w następnym artykule.

Mariusz Latek

MS 6/2019, 11 kwietnia 2019