DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Modernizacja Parku Ołtarzewskiego

Park Ołtarzewski zmieni się nie do poznania. Fontanna, nowe ławki, donice na kwiaty, oświetlenie, nowe chodniki i alejki, place wypoczynkowe ze stołami do gier w szachy i piłkarzyki, urządzenia do aktywności na świeżym powietrzu to tylko niektóre zmiany, jakie mieszkańcy będą mogli zobaczyć za około 1,5 roku w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

W marcu podpisano z wykonawcą umowę na prace budowlane, na której zakres składają się m.in.:

prace pielęgnacyjne zieleni, wraz z wycinką wskazanych drzew i krzewów,

  • wykonanie nowych nasadzeń roślinnych (drzewa, krzewy, byliny i cebulki),
  • montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice na kwiaty),
  • wykonanie oświetlenia oraz monitoringu,
  • wykonanie chodników i alejek,
  • budowa placów wypoczynkowych.

Stawy znajdujące się w parku zostaną oczyszczone i odmulone. Największy z nich wzbogaci się o fontannę, która oprócz pełnienia walorów dekoracyjnych, przyczyni się do poprawienia napowietrzenia stawów, poprawy jakości wody, a co za tym idzie, polepszenia warunków dla organizmów wodnych w nich żyjących.

W parku pojawią się również stoły do gier w szachy, chińczyka oraz piłkarzyki, które mają zachęcić odwiedzających park do uprawiania rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. Dla aktywnych powstanie ścieżka fitness z placami, na których umieszczone zostaną urządzenia do ćwiczeń, m.in. poręcze gimnastyczne oraz ścianka sprawnościowa. Integracji mieszkańców będzie sprzyjać stworzony plac z miejscem na ognisko, a obok niego drewniane altany z ławkami i stołami.

Projekt uwzględnia też potrzeby różnych gatunków zwierząt tu żyjących. Na drzewach zostaną zamontowane budki dla wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz owadów pożytecznych, aby zapewnić korzystne warunki bytowania i różnorodność gatunków.

Z powodu szerokiego zakresu prowadzonych prac modernizacyjnych oraz ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających Park Ołtarzewski musi zostać wyłączony z możliwości korzystania.

Informujemy, że wszystkie prace zaplanowane w ramach projektu uzyskały stosowne pozwolenia na ich przeprowadzenie. W przypadku wycinki drzew i krzewów została przeprowadzona inwentaryzacja oraz ekspertyza dendrologiczna, która oceniła stan zdrowotny roślin oraz zagrożenia dla ludzi i mienia w ich otoczeniu. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, zostanie również wykonany raport ornitologiczny, który dostosuje prace tak, aby nie zakłócać okresu lęgowego ptaków gniazdujących na terenie objętym modernizacją.

Prace w Parku Ołtarzewskim będą przeprowadzane zgodnie z umową podpisaną w lipcu 2019 roku dotyczącą dofinansowania projektu pn.,, Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Mamy nadzieję, że park po modernizacji stanie się miejscem, gdzie każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do aktywnego spędzania czasu z rodziną i znajomymi.

Jednostka Realizująca Projekt

MS 06/2020, 9 kwietnia 2020