DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Mieszkańcu, skorzystaj z możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest!


Gmina Ożarów Mazowiecki przypomina o możliwości udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zadanie obejmuje demontaż, odbiór (wyrobów wcześniej zdeponowanych), transport i utylizację eternitu. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest refundowana jest w 100% osobom fizycznym oraz jednostkom użyteczności publicznej, jedynym kosztem jakie ponoszą jest nowe pokrycie dachu. Osoby prawne powinny usuwać wyroby zawierające azbest na własny koszt.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych z eternitu lub odbiorem już zdjętego do składania wniosków w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim (osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną – dla osób posiadających podpis elektroniczny). Formularz wniosku można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, pokój nr 112 lub ze strony ozarow-mazowiecki.esog.pl, zakładka – azbest.

● osoby planujące demontaż eternitu składają wniosek wypełniony wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest oraz potwierdzeniem złożenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05–850 Ożarów Mazowiecki, wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę;

● osoby posiadające eternit do odbioru składają wypełniony wniosek wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do wyczerpania środków na bieżący rok.

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel.:

(22) 731 32 63.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

MS 6/2019, 11 kwietnia 2019