DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Inwestycje w Ursusie

Dzielnica wybuduje dwa nowe żłobki

W Ursusie powstają nowe osiedla, co przekłada się na wzrost liczby rodzin zamieszkujących naszą dzielnicę. Jednym z największych wyzwań dla samorządu jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Mając na uwadze pilne potrzeby mieszkańców w tym zakresie, Urząd w najbliższych latach wybuduje dwie nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze – przy ul. Henryka II Pobożnego oraz przy ul. Dzieci Warszawy.

Jako pierwszy powstanie żłobek przy ul. Henryka II Pobożnego. Przygotowania do inwestycji trwały od dłuższego czasu. Opracowany projekt architektoniczny zakłada budowę placówki, która pomieści 5 oddziałów, czyli ok. 110 dzieci. Dwukondygnacyjny budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie zewnętrznym żłobka powstanie plac zabaw dla dzieci. Wartość kosztorysowa realizacji tego zadania to około 6 mln zł. Przewidywany czas trwania inwestycji przypada na lata 2019–2020.

Podczas ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się 28 marca br., na wniosek zarządu dzielnicy Ursus zostały wprowadzone do budżetu dzielnicy środki finansowe – 7,5 mln zł – na budowę drugiego żłobka przy ul. Dzieci Warszawy, za ul. Ryżową, od strony Al. Jerozolimskich. Obecnie dzielnica przygotowuje plan funkcjonalno – użytkowy, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu. Wykonawca zostanie wyłoniony w systemie „projektuj i buduj”, co powinno skrócić czas realizacji całego zadania. Finansowanie inwestycji przewidziane jest do 2021 roku. Dokładny harmonogram prac i czas realizacji zadania poznamy po wyłonieniu wykonawcy i zatwierdzeniu harmonogramu robót.

Cmentarz przy ul. Ryżowej powiększony

21 marca 2019 r. został podpisany akt notarialny – umowa darowizny nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Ryżowej, stanowiących działki ew. nr 4/6, 4/3 i 6/1 o łącznej powierzchni 3173 m2 z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza parafialnego. Stronami aktu byli w imieniu m.st. Warszawy – Zarząd Dzielnicy Ursus, w imieniu Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie – proboszcz Zbigniew Sajnóg.

Na obszarze wyżej wymienionych działek obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, który w tym miejscu przewiduje realizację inwestycji celu publicznego – cmentarz. Po uchwaleniu planu miejscowego, na mocy uchwały miasto stołeczne zostało zobligowane do wykupienia działek od prywatnych właścicieli z przeznaczeniem na rozszerzenie istniejącego cmentarza przy ul. Ryżowej. Zakupione za kwotę 1 564 172 zł działki decyzją Rady m.st. Warszawy zostały przekazane nieodpłatnie Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w celu powiększenia cmentarza parafialnego, głównego miejsca pochówku dla mieszkańców dzielnicy Ursus. Tym samym narastający problem braku miejsca na lokalnym cmentarzu został przynajmniej na jakiś czas zażegany.

Starania o pozyskanie gruntów pod poszerzenie cmentarza trwały kilkanaście lat. Szczególne podziękowania za pomoc w tej sprawie należą się przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewie Grupińskiej-Malinowskiej, proboszczowi Zbigniewowi Sajnógowi, a przede wszystkim byłej burmistrz dzielnicy Ursus, obecnie przewodniczącej Komisji Budżetu Rady m.st. Warszawy – Marii Łukaszewicz.

Dawna stołówka zakładowa do rozbiórki

Budynek sąsiadujący z Urzędem na pl. Czerwca 1976 roku, w którym kiedyś mieściła się stołówka Zakładów Mechanicznych Ursus zostanie rozebrany.

Dzielnica pozyskała na ten cel środki w wysokości 1,4 mln zł. Rada m.st. Warszawy przyznała je na ostatniej sesji, która odbyła się 28 marca br. Budynek jest w stanie technicznym wymagającym rozbiórki, nie kwalifikuje się do remontu. Wyburzenie stołówki umożliwi wykorzystanie terenu na cele inwestycyjne oraz pozwoli na uregulowanie stanu prawnego działki. Dzielnica planuje przeprowadzić prace jeszcze w tym roku.

UD Ursus

MS 6/2019, 11 kwietnia 2019