DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Dotacje dla organizacji pozarządowych

W tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych gmina Michałowice przyznała dotacje w wysokości 669 400 zł. Jak co roku, organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na zadania proponowane mieszkańcom gminy Michałowice z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Na zadania z pierwszego i drugiego zakresu wpłynęło po 18 ofert.

Proponowane przez organizacje zadania kierowane są do różnych grup wiekowych. W ramach gminnego dofinansowania zostaną zorganizowane pikniki i festyny rodzinne, a także warsztaty m.in. wokalne, czy teatralne. Odbędą się spotkania artystyczne dzieci i młodzieży. W sali multimedialnej urzędu będą miały miejsce recitale znanych artystów. Nie zabraknie także działań związanych z poszerzeniem wiedzy i wszechstronnym rozwojem młodych ludzi, „z kulturą i historią za pan brat”, a także tych dedykowanych seniorom.

Kluby i stowarzyszenia sportowe umożliwiają uczestnictwo w zajęciach m.in. koszykówki i piłki nożnej. Dzieci, młodzież, a także osoby starsze będą brały udział w licznych turniejach, podczas których nie tylko poczują ducha rywalizacji, ale także zaprezentują i sprawdzą umiejętności zdobyte podczas treningów. Na terenie gminy będzie działał klub kolarski, będą organizowane wycieczki rowerowe i spływy kajakowe, a także odbędzie się turniej karate. Panie po raz kolejny będą mogły uczestniczyć w kursie samoobrony.

Przyznane wsparcie przez gminę to nie jedyne źródło finansowania tych działań. Organizacje pozarządowe zapewniają wkład finansowy z innych źródeł, który stanowi 20% otrzymanej dotacji.

 

UG Michałowice

MS 6/2019, 11 kwietnia 2019