DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Teleopieka medyczna

W czwartek, 21 marca, w Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców gminy Michałowice w starszym wieku.

Celem czwartkowego spotkania było przekazanie – zarówno seniorom, jak i ich rodzinom – informacji o sposobie działania teleopieki medycznej oraz zorientowanie się, czy mieszkańcy gminy Michałowice są zainteresowani takim rozwiązaniem.

Obecnie w gminie Michałowice trwają prace nad uruchomieniem pilotażu takiej usługi oraz opracowaniem modelu finansowania. Ponadto rozpoznawany jest rynek, którego elementem są spotkania z firmami oferującymi takie rozwiązanie. Pierwsze spotkanie odbyło się z udziałem firmy Sidly, a zorganizowane zostało w szerszym gronie – uczestnikami byli pracownicy urzędu oraz mieszkańcy.

Intencją gminy jest zapewnienie teleopieki wszystkim potrzebującym mieszkańcom, dlatego też jednym z istotnych czynników jest wiedza na temat zainteresowania usługą. W związku z tym, na spotkaniu uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie anonimowych ankiet, pozwalających na zorientowanie się, jaka jest skala zapotrzebowania. Ankietę można również wypełnić elektronicznie. Znajduje się ona na stronie internetowej: www.michalowice.pl.

Urząd Gminy Michałowice zachęca do wypełnienia ankiety, której wyniki pozwolą oszacować popyt mieszkańców na tego typu usługi. Jeżeli program spotka się z zainteresowaniem, gmina wystosuje wniosek o dofinansowanie dla mieszkańców na system teleopieki.

W spotkaniu wzięło udział 65 mieszkańców, głównie były to osoby starsze. Podczas wydarzenia padło wiele pytań dotyczących rozwiązań oferowanych przez firmę Sidly.


Teleopieka medyczna jest to system przeznaczony dla osób w wieku senioralnym, które chcą czuć się bezpieczniej. System, w postaci czujnika, który nosi się przy sobie, regularnie mierzy tętno i alarmuje opiekunów w przypadku przekroczenia wartości zadeklarowanych. Mierzy również temperaturę skóry, przypomina o konieczności zażycia leków. Jedną z ważniejszych funkcji jest automatyczna informacja do opiekuna o wykryciu upadku i miejsca upadku użytkownika. Ważna jest również możliwość natychmiastowego wezwania pomocy.
UG Michałowice

MS 5/2019, 28 marca 2019