DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Sezon robót drogowych rozpoczęty

Wraz z poprawą pogody za oknami przyszedł czas na rozpoczęcie prac budowlanych na drogach gminnych. W tym roku przebudową zostały objęte ulica Przyparkowa w Broniszach i Jawczycach oraz cztery ulice na osiedlu Duchnice.

Przebudowa ulicy Przyparkowej w Broniszach i Jawczycach zakłada wykonanie jezdni z asfaltu o szerokości 5,5–6 metrów, długości około 575 metrów, wykonanie odwodnienia ulicy w postaci kanalizacji deszczowej wyposażonej w system retencyjno-rozsączający, zjazdów indywidualnych do posesji, chodników o szerokości 2 metrów oraz oświetlenia ulicznego. Podczas przebudowy przesunięte zostaną kolidujące z nowo budowaną drogą ogrodzenia oraz transformator. Wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3329 m2 oraz chodników o powierzchni 1597 m2 zostało przez wykonawcę robót wycenione na 3 286 208,00 zł.

Kolejnym miejscem w naszej Gminie, w którym widać pracujących robotników jest osiedle Duchnice. W ramach robót wykonane zostaną ulice Poetów, Prawników, Księgowych oraz Nadziei.

Prace na ul. Poetów zakładają wykonanie kanalizacji deszczowej, jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 metrów wraz ze zjazdami do poszczególnych działek, jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 metra i długości około 454 metrów oraz oświetlenia ulicznego typu LED. Łączny koszt przebudowy ul. Poetów wynosi 1 375 878,00 zł.

Przebudowa ul. Prawników zakłada budowę kanalizacji deszczowej, chodnika z kostki betonowej o powierzchni 510 m2 i szerokości 2 metrów, zjazdów indywidualnych do posesji, jezdni o powierzchni 1359 m2 i szerokości 5,5 metra oraz oświetlenia ulicznego typu LED. Koszt przebudowy ulicy, został wyceniony przez wykonawcę prac na 833 263,50 zł.

Podobnie jak na poprzednich ulicach, na ulicy Księgowych wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne typu LED oraz przebudowana zostanie nawierzchnia drogi – chodnik po wschodniej stronie ulicy o szerokości 2 metrów wraz ze zjazdami oraz droga o szerokości 5,5 metra oraz długości około 283 metrów. Koszt wykonania prac – 724 285,50 zł.

Ostatnią, a zarazem najmniejszą przebudowywaną drogą na osiedlu Duchnice jest ul. Nadziei. Podobnie jak na całym osiedlu, droga o szerokości 5,5 metra zostanie wykonana z kostki betonowej wraz z 2-metrowym chodnikiem, zjazdami do poszczególnych działek oraz infrastrukturą towarzysząca w postaci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Roboty na odcinku około 255 metrów uszczuplą budżet Gminy o kwotę 629 575,50 zł.

Przebudowa wszystkich wymienionych wyżej dróg gminnych ma zostać zakończona do końca września bieżącego roku, natomiast łączny koszt robót wynosi 6 849 210,50 zł.

Michał Toruszewski

Wydział Inwestycji i Remontów

MS 5/2019, 28 marca 2019