DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Piastowa

Od kilkunastu dni żyjemy w stanie realnego zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (tzw. koronawirusa), który może spowodować groźną dla życia chorobę COVID-19. To nowa i zarazem trudna dla wszystkich sytuacja. W walce z zagrożeniem wprowadzone zostały liczne ograniczenia powodujące zmiany w naszym codziennym życiu. Nie ma innego wyjścia – tylko konsekwentne respektowanie tych ograniczeń może realnie ograniczyć i, jak mamy wszyscy nadzieję, powstrzymać rozwój groźnego koronawirusa.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą i apelem o zastosowanie się do nowych przepisów regulujących zasady naszego postępowania w tym trudnym czasie. Są to przede wszystkim nakazy i zalecenia władz państwowych i wszystkich organów powołanych do zarządzania sytuacją kryzysową, z jaką mamy do czynienia, ale także zarządzenia i zalecenia wprowadzone przez władze samorządowe naszego miasta. Regulują one zarówno działalność instytucji, czasowe ograniczenie dostępności obiektów publicznych jak też informują o bieżącej sytuacji epidemicznej i formach pomocy oferowanej potrzebującym. Regularnie spotyka się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany do podejmowania działań w każdym zakresie niezbędnym do funkcjonowania miasta. Uczestniczę, choć po powrocie z wyjazdu służbowego do Norwegii przebywam na dobrowolnej kwarantannie, w pracach tego Zespołu. Pragnę też zapewnić, że pomimo ograniczonej dostępności dla interesantów Urząd Miejski wykonuje swoje zadania.

W tym szczególnym czasie niezbędna jest nasza codzienna solidarność przejawiająca się choćby w odpowiedzialnej postawie podporządkowania się przepisom sanitarnym, ograniczenia zwykłej aktywności i pozostania w domu bez wyraźnej konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Pamiętajmy, że nie respektując zaleceń wprowadzonych przecież tylko na czas ograniczony, narażamy lekkomyślnie siebie i innych. Przejawem tej tak bardzo ważnej solidarności jest także zainteresowanie się sytuacją innych: sąsiadów, znajomych, a przede wszystkim osób starszych szczególnie narażonych w tej sytuacji. Z pewnością są takie osoby w naszym najbliższym otoczeniu. Pamiętajmy, że sytuacja w której wszyscy bez wyjątku jesteśmy zagrożeni wymaga od nas szczególnego zachowania. Tylko bowiem wszyscy – solidarni i odpowiedzialni – przejdziemy przez próbę czasu, w którym żyjemy.

 

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa

MS 5/2020, 26 marca 2020