DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook


Kolejne drogi miejskie w budowie

Takie były założenia władz miasta na nową kadencję i takie działania już podjęto – kolejne piastowskie ulice w najbliższym czasie zyskają nową nawierzchnię i towarzyszącą jej infrastrukturę. Prace w ul. Różanej, w ul. J. Malczewskiego i w ul. Ożarowskiej ruszyły.

● ul. Różana – 4 marca 2019 r. wykonawca wszedł na teren budowy. Przebudowę ul. Różanej wykonuje firma Delta SA z Warszawy. Termin umowny wykonania robót budowlanych to 30 czerwca 2019 r. W ramach inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni, chodników oraz zjazdów na nawierzchnię z kostki brukowej zróżnicowanej kolorystycznie. W celu poprawienia bezpieczeństwa zostanie zamontowany również próg zwalniający.

● ul. Malczewskiego – 1 marca odbyło się wprowadzenie wykonawcy na budowę. Przebudowa ul. J. Malczewskiego wykonana będzie na odcinku od ul. Wł. Jagiełły do ul. T. Axentowicza. Roboty budowlane wykonuje firma P.P.U.H. Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z asfaltobetonu oraz chodnik z czerwonej kostki betonowej. Odwodnienie jezdni wykonane będzie poprzez budowę chłonnych, bezodpływowych rowów drogowych. W celu poprawy bezpieczeństwa zostaną wykonane także dwa progi zwalniające.

● ul. Ożarowska – 27 lutego odbyło się wprowadzenie wykonawcy na budowę. Przebudowę ul. Ożarowskiej wykonuje firma Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych MARGOT z Warszawy. Termin umowny wykonania robót budowlanych to 31 sierpnia. W ramach inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni, chodników oraz zjazdów na nawierzchnię z kostki brukowej zróżnicowanej kolorystycznie. W celu poprawienia bezpieczeństwa zostaną zamontowane trzy progi zwalniające. Odwodnienie ulicy wykonane będzie poprzez nowe kanały deszczowe odprowadzające wody opadowe do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego w al. Krakowskiej oraz w ul. Północnej.

Kolejne inwestycje drogowe na ten rok są opracowywane. Najbliższe czekające na realizację to przebudowa ul. J. Fałata i ul. K. Przerwy-Tetmajera wraz z odwodnieniem. Na to zadanie jest ogłoszony przetarg. Wykonawcy swoje oferty mogą składać do 1 kwietnia br.

MS 5/2019, 28 marca 2019