DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Inwestycje 2019 Podsumowanie najważniejszych inwestycji w gminie Michałowice zrealizowanych w 2019 roku

Ulica ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach oraz ulica Mokra w Opaczy-Kolonii

Infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjna

Inwestycje drogowe i wodno-kanalizacyjne są priorytetowe dla lokalnego samorządu, gdyż znacznie podwyższają standard życia mieszkańców. W 2019 roku na przebudowę i remonty ulic, budowę parkingów, tras rowerowych, modernizację oświetlenia oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zostało wydane ponad 26,6 mln zł.

Łącznie zrealizowano ponad 30 inwestycji tego rodzaju.

Do największych inwestycji drogowych należały przebudowy ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii (1,77 mln zł), ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach (1,45 mln zł) oraz ul. Wiejskiej w Regułach (1,64 mln zł). Ponadto przebudowano m.in. ul. Kolejową w Michałowicach, ul. Stara Droga i ul. Ceglaną w Komorowie, ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych, ul. Ciszy Leśnej w Granicy, ul. Calineczki w Regułach. Wyremontowano również nawierzchnię ul. Zielonej Polany, Skowronków i Słowików w Pęcicach Małych, , ul. Południowej w Komorowie i Kubusia Puchatka w Granicy.

Mieszkańcy gminy korzystający z kolejki WKD otrzymali do dyspozycji nowy parking P+R zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy. Parking pomieści 114 samochodów, a dojazd do niego jest możliwy zarówno od strony ul. Kuchy, jak i Powstańców Warszawy. To parking nie tylko dla samochodów, ale i również dla rowerów, dla których przygotowano specjalną zadaszoną wiatę.

Do największych inwestycji wodno-kanalizacyjnych należała przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy (850 tys. zł) oraz w ul. ródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie (680 tys. zł). Ponadto zostały zrealizowane m.in. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Słonecznej w Regułach, w ul. Bugaj i ul. Bocznej w Komorowie; budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Piachy w Pęcicach, ul. Parkowej w Michałowicach-Wsi/Opaczy Małej oraz budowa pompowni ścieków przy ul. Kolejowej w Michałowicach.

Rower Gminny w gminie Michałowice jest obecny już od kilku lat i z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. W 2019 r. na mapie stacji Roweru Gminnego pojawił się nowy, 8. już punkt wypożyczania jednośladów. Dla miłośników takiej jazdy rozbudowana została droga rowerowa wzdłuż ul. Kuchy i Al. Topolowej, a trasa rowerowa wzdłuż ul. Powstańców Warszawy i Pęcickiej zyskała oświetlenie.

Wśród zadań inwestycyjnych poprawiających bezpieczeństwo i zrealizowanych w 2019 r. znajdą się nie tylko drogi rowerowe. Innym przykładem takich inwestycji będzie zakup klimatyzatorów do przychodni w Komorowie i przedszkola w Nowej Wsi lub remont łazienki w domu dziennego pobytu seniora w Komorowie, która została przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także działania naprawcze urządzeń w strefach rekreacji i na placach zabaw. W kilku miejscach pojawiły się nowe urządzenia.


Ciąg pieszo-rowerowy

w Michałowicach

Przepompownia w Michałowicach

Przedszkole – wizualizacja

Remonty w szkołach i przedszkolach

Rok 2019 przyniósł wiele inwestycji związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminnych szkół i przedszkoli.

Okres wakacyjny został wykorzystany na modernizacje i remonty sal lekcyjnych, pokoi nauczycielskich i pomieszczeń sanitarnych, a także oświetlenia ZSO w Komorowie. W przedszkolu w Nowej Wsi odbył się remont schodów wejściowych oraz kuchni, a lodowisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących dostało nowy garaż na rolbę – maszynę do czyszczenia i wygładzania lodu. Zrewitalizowany został także plac zabaw przy szkole w Michałowicach. Na modernizację budynków oświaty wydano łącznie 1,5 mln zł.

W 2019 r. wykonano szereg ważnych prac koncepcyjnych, dokumentacji projektowych, będą­cych zaczątkiem nowych obiektów, które powstaną w Gmi­nie Michałowice.

Koniec września 2019 r. przyniósł rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję urbanistyczną i przedszkole w Regułach. Konkurs, który odbył się we współpracy gminy Michałowice ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Spośród 37 prac zgłoszonych do konkursu jurorzy wybrali 5, z których wyłoniono zwycięzcę – firmę M.O.C. Architekci, która zaproponowała modułowy budynek przedszkola z wewnętrznym patio, mającym stanowić serce obiektu. W budynku przedszkola znajdzie się m.in. siedem sal dydaktycznych, sale rekreacyjne, zaprojektowano również zielone dachy oraz naturalny zbiornik retencyjny.

W ramach współpracy SARPu z gminą Michałowice, stowarzyszeniu powierzono również przygotowanie i przeprowadzenie dwóch innych konkursów: konkursu na koncepcję przedszkola w Michałowicach oraz koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

Park w Regułach

Gminna zieleń

Wśród gminnych działań nie zabrakło dbałości o zieleń. Zostały założone nowe skwery z miejscem odpoczynku m.in w Komorowie, przy ul. Turystycznej, w Pęcicach Małych, ul. Brzozowej i w Michałowicach-Wsi, na skrzyżowaniu ul. Błękitnej i Borowskiego. Przeprowadzono pierwszy etap rewitalizacji Parku w Regułach. W ramach prac wykonano palisadę wokół stawu, a także posadzono wiele krzewów, bylin i ponad 30 drzew.

W Regułach we współpracy z firmą Vileda powstała aleja lip. Zasadzono 170 lip, które utworzą aleję spacerową będącą częścią planowanych terenów rekreacyjnych w gminie.

UG Michałowice

MS 5/2020, 26 marca 2020