DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

150 urodziny Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Pełnił służbę pod sztandarami białego orła. Tymi słowami rozpoczął 15 marca 2019 roku uroczystość pod pomnikiem Prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie, kierownik Domu Kultury „Miś” Paweł Wyrzykiewicz.

„Pracę nad uruchomieniem samorządu i utrzymaniem porządku w państwie uważam za najbardziej odpowiadające moim uzdolnieniom i zainteresowaniom” – zacytował prezydenta Paweł Wyrzykiewicz. Następnie powitał zgromadzonych gości, wśród których byli: Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński, Zastępca Burmistrza Kazimierz Sternik, ks. Włodzimierz Mazur z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy Anna Lewandowska, Kombatanci, Naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Katarzyna Świtalska, uczniowie, mieszkańcy. Uroczystość odbyła się w asyście pocztów sztandarowych, które wystawiły: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy, SP nr 381 im. K. K. Baczyńskiego, SP nr 383 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 56 LO im. Rotmistrza W. Pileckiego i Zespół Szkół nr 42 im. Jana Karskiego.

Czy współcześni politycy mogą pełnić służbę dla Polski?

– Prezydent II RP Stanisław Wojciechowski objął urząd kilkanaście dni po zamachu na pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku przyp. red.), Gabriela Narutowicza. (...) Był aktywnym politykiem, angażującym się w prace rządu. Za priorytet uważał szukanie kompromisów pomiędzy zwaśnionymi stronami polskiej sceny politycznej. Obok premiera Władysława Grabskiego to jedna z najważniejszych postaci, zamieszkujących tereny, należące dziś do naszej dzielnicy. W ówczesnej miejscowości Gołąbki spędził ostatnie lata swojego życia. Cześć jego pamięci – powiedział burmistrz Olesiński. Ksiądz Mazur poprowadził modlitwę Ojcze Nasz za duszę prezydenta, a następnie modlitwę za ojczyznę.

Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy kwiaty złożyli burmistrz Bogdan Olesiński, zastępca burmistrza Kazimierz Sternik i wiceprzewodnicząca Rady Anna Lewandowska. Przybyła też liczna delegacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie z Prezes Lucyną Wasilewską na czele.

Kilka lat temu w podobnych uroczystościach uczestniczyła, wówczas poseł i rzecznik rządu, obecnie wicemarszałek Sejmu RP, Małgorzata Kidawa-Błońska, prawnuczka prezydenta, do tej pory mieszkająca w rodzinnej posiadłości Grabskich w Gołąbkach, gdzie zmarł Stanisław Wojciechowski.


Twórca Policji Państwowej i polskiej spółdzielczości

Stanisław Wojciechowski urodził się 15 marca 1869 r. w Kaliszu. Był współzałożycielem Polskiej Partii Socjalistycznej, propagatorem pracy organicznej (tworzył polską spółdzielczość). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. został ministrem spraw wewnętrznych w gabinecie Ignacego Paderewskiego. Stworzył od podstaw Policję Państwową i całą terenową administrację. W 1922 roku z ramienia PSL „Piast” został wybrany Prezydentem II Rzeczypospolitej. Po przejęciu władzy w wyniku zbrojnego przewrotu przez Józefa Piłsudskiego w maju 1926 r. ustąpił z urzędu, wycofał się z życia politycznego i powrócił do pracy naukowej i akademickiej, wykładając w Wyższej Szkole Handlowej i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zmarł w 1953 roku w Gołąbkach.Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 5/2019, 28 marca 2019