DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

(...) I Wojewoda i Marszałek przy wsparciu samorządu powiatowego chcą zrealizować zadanie „Paszkowianka” oraz remont wiaduktu w możliwie najszybszym terminie. (...)

Wielkie inwestycje komunikacyjne w powiecie pruszkowskim

Na zdjęciu siedzą
(od lewej): Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza – gospodarz konwentu oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera


We wtorek, 12 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbył się kolejny Konwent Gmin Powiatu Pruszkowskiego. Głównym tematem spotkania była budowa „Paszkowianki”, drogi wojewódzkiej, omijającej Pruszków od zachodu oraz przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Poznańskiej (droga wojewódzka nr 718) w Pruszkowie.

W związku z tematem spotkania gospodarz konwentu Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza zaprosił gości specjalnych: Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę, Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniewa Ostrowskiego. Obecni byli również przedstawiciele Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK SA oraz stali uczestnicy konwentów: włodarze gmin i miast, wchodzących w skład powiatu pruszkowskiego oraz przedstawiciele przedsiębiorców z terenu Powiatu, radni miejscy i gminni i osoby zainteresowane tematem.

„Paszkowianka” rodzi się już 40 lat

Pomysł na „Paszkowiankę” narodził się 40 lat temu, a jego realizacja rozpoczynała się już trzykrotnie. Być może właśnie wspólne działanie włodarzy i instytucji w ramach konwentu przyczyni się do rozpoczęcia tej inwestycji. Jej koszt szacuje się na ok. 400 mln zł.

W trakcie konwentu Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński przedstawił projekt wybudowania dodatkowego węzła Brwinów na autostradzie A2.

Podsumowania

Po trwającym ponad trzy godziny konwencie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka, Wojewody, Starosty i Dyrektora MZGW. Dziennikarze usłyszeli, że projekt „Paszkowianki” przewiduje budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Obecnie projektowany jest pierwszy etap tej trasy, który ma połączyć drogę wojewódzką 719 (trasa na Grodzisk) z węzłem autostrady A2 w Pruszkowie oraz drogą wojewódzką 720 w Brwinowie.


Starosta Rymuza przybliżył ideę comiesięcznych konwentów w Starostwie.– U nas pierwszy konwent odbył się 4 lata temu. Liczyliśmy, że wspólne spotkania włodarzy gmin i miast, wchodzących w skład powiatu usprawnią realizację wspólnych zadań i inwestycji. Tak też było dzisiaj. Wyraził ogromne zadowolenie, że doszło do spotkania, w którym Wojewoda wspólnie z Marszałkiem zechcieli się spotkać. Poinformował, że jest zdecydowana deklaracja Marszałka Struzika, że samorząd województwa mazowieckiego będzie dążył do tego, żeby „Paszkowianka” na odcinku pomiędzy węzłem autostrady A2 a drogą nr 719 została wybudowana w jak najszybszym możliwym terminie, i że znajdą sie na to środki oraz że zostanie rozpoczęte projektowanie drugiego odcinka najszybciej jak to będzie możliwe.


Starosta zaznaczył – Jeżeli okaże się, że remont powinien się zacząć natychmiast, mamy deklarację wsparcia od Wojewody Sipiery i podjęcia w urzędach podległych Wojewodzie działań, związanych z realizacją zadań, które mogą znacząco przyśpieszyć budowę. I Wojewoda i Marszałek przy wsparciu samorządu powiatowego chcą zrealizować zadanie „Paszkowianka” oraz remont wiaduktu w możliwie najszybszym terminie. Będziemy się starali co jakiś czas uzgadniać na takich spotkaniach kolejne etapy inwestycji. Mam nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego i województwa mazowieckiego.

Marszałek Struzik poinformował uczestników konwentu o tym, że budowa „Paszkowianki” jest bardzo ważną inwestycją dla rozwoju Województwa Mazowieckiego i że wspólnie z Zarządem Województwa będzie dążył do jej jak najszybszej realizacji w miarę posiadanych środków.

Marszałek przekazał również informację o zleceniu nowej ekspertyzy wiaduktu nad torami PKP. Dodał, że popiera ustalenia konwentu w sprawie dodatkowego węzła Brwinów z wniosku burmistrza Kosińskiego i że jest on po prostu niezbędny.


Racjonalne pomysły mile widziane

Nie jest ostatecznie rozwiązany problem z wiaduktem w Pruszkowie. Jest on w złym stanie, były pomysły, żeby go remontować, jak również budować praktycznie od nowa. Kłopotliwy jest obecnie dojazd do autostrady, więc były pytania o możliwość poszerzenie drogi 718 na odcinku od ronda do autostrady A2 do 2 pasów w jednym kierunku.

Marszałek Struzik stwierdził, że obecnie będzie ogłoszony przetarg na budowę drogi 718, ale nie były przewidywane 2 jezdnie, bo wtedy trzeba by poszerzyć również wiadukt. Dodał jednak – Mamy nóż na gardle, wiadukt musimy praktycznie wybudować na nowo. Przeanalizujemy, czy jest możliwe dodanie bliźniaczej nitki. Ja tego nie wykluczam. Jesteśmy otwarci na racjonalne rozwiązania.

Po zakończeniu konferencji jeszcze długo rozmawiali w mniejszych grupach.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 3/2019, 28 lutego 2019