DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Stanowisko ZMP w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa, skupiająca ponad 300 miast, w tym także Piastów. Jej misją jest skuteczne wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. 

Związek Miast Polskich (ZMP), w tym także Piastów, popiera płacowe oczekiwania nauczycieli. Przypomina jednak, że za wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli nie odpowiadają gminy. Zaznacza też, że finansowe skutki podwyżek muszą być zabezpieczone odpowiednim wzrostem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji przedszkolnej dla gmin z budżetu państwa.

ZMP uważa za słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń. Popierając postulaty związków zawodowych, dotyczące podwyżek dla nauczycieli, apeluje o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa. Równocześnie podkreśla, że to nie samorządy (burmistrzowie, wójtowie, prezydencji miast) decydują o płacach nauczycieli. Wynikają one bowiem z przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzeń i ostatecznie, z wielkości środków kierowanych do gmin z budżetu państwa.

Samorządowcy uznali, że przyszedł czas, by skończyć z fikcją subwencji oświatowej dla gmin ze strony państwa, ponieważ nie pokrywa ona nawet kosztów wynagrodzenia pracowników oświaty. Całą resztę funkcjonowania placówek samorząd zmuszony jest pokryć z własnych środków – kosztem innych działań, najczęściej inwestycyjnych. Nadszedł czas, by rząd wziął odpowiedzialność za pensje nauczycieli – najlepiej w formie dotacji, która będzie znaczonym źródłem finansowania. Niech stanie się jasne, kto za co odpowiada, bez podejmowania kolejnych prób obarczania gmin kosztami decyzji podejmowanych przez rząd. To jest już ponad miarę. Podobne stanowisko prezentuje Związek Gmin Wiejskich RP.

Zrzucanie odpowiedzialności finansowej za oświatę na samorządy stawia pod dużym znakiem zapytania prowadzone bądź zaplanowane inwestycje gminne. Stale rosnące koszty oświaty hamują inne działania. Podobnie jest w Piastowie. Tylko w 2018 roku nasze miasto na oświatę wydało niemal 43 mln zł. Z tej kwoty wynagrodzenia nauczycieli wyniosły ponad 22 mln zł, a pozostałych pracowników oświaty ponad 7 mln zł. Subwencja w budżetu państwa dla naszego miasta na oświatę w 2018 roku wyniosła nieco ponad 19 mln zł.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska Zarządu Związku Miast Polskich sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce. 
na: http://www.piastow.pl/aktualnosci/oswiata/stanowisko-zmp-w-sprawie-podwyzek-dla-nauczycieli#cnt

Przypominamy też, że władze Piastowa zaplanowały od 1 września 2019 r. wzrost dodatku motywacyjnego dla pedagogów piastowskich placówek do 7,5% poziomu wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego. Szerzej o finansowaniu piastowskiej oświaty informowaliśmy już wcześniej – w komunikacie w sprawie finansowania oświaty i wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli (m.in. „Mocne Strony” nr 2/2019, str. 9).

MS 3/2019, 28 lutego 2019