DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Programy dotacyjne dla osób młodych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, do skorzystania ze wsparcia dostępnego w ramach funduszy europejskich przewidzianego dla Polski w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. 

Młode osoby mogą wziąć udział w projektach, które oferują różne formy pomocy – od pieniędzy na zakładanie działalności gospodarczej przez szkolenia, kursy aż po płatne staże. W większości z nich zapisy trwają w lutym i marcu 2019 roku lub obowiązuje nabór ciągły do wyczerpania miejsc.

Jednym z takich projektów, z którego skorzystać mogą mieszkańcy Piastowa, jest projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III) ”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim.

W ramach realizacji projektu osoby młode w wieku 18–29 lat, pozostające bez pracy (zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu (tzw. młodzież NEET) mogą skorzystać z szerokiego wachlarza działań aktywizujących, w tym: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, szkoleń indywidualnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej czy oferty zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Szczegóły projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III) ” w ramce:

Opracowanie

Agnieszka Tomaszewska-Kula, Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych

MS 3/2019, 28 lutego 2019