DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Raport o stanie dróg dzielnicowych

Znamy już wynik corocznego przeglądu sieci dróg gminnych na terenie Ursusa, który realizowany jest na zlecenie Urzędu. Przeglądem stanu technicznego objęto 131 odcinków dróg o łącznej długości ok. 55 km.

Z analizy wynika, iż 34,8% z nich jest w stanie bardzo dobrym, a 42,3% w dobrym. W stanie odpowiednim jest 17,4% dróg, zaś dopuszczalnym tylko 5,5%. Nie stwierdzono żadnych dróg w stanie niedostatecznym. W skali 1 do 5 średnia wartość oceny technicznej dla wszystkich odcinków dróg gminnych wyniosła 4,09 pkt. Najwyższą ocenę uzyskały ulice Dyrekcyjna, Władysława Laskonogiego i Zaczarowanej Dorożki. Każda z nich otrzymała 5 pkt. Wyższe od wartości średniej noty uzyskało 51 na 131 dróg. Oceny były wystawiane na podstawie analizy widocznych uszkodzeń, ubytków, spękań i odkształceń powierzchni.

Ogólny stan dróg gminnych w dzielnicy jest dobry, jednak aby ich stan utrzymać i w miarę możliwości poprawiać, Urząd planuje kolejne remonty. Na początku 2019 roku dzielnica ogłosi przetarg na remont odcinków dróg na następujących ulicach: Prażmowska, Piskorska, Czechowicza (odc. ul. W. Bełzy – ul. M. Falskiego), Lipiec Reymontowskich, Obrońców Helu (odc. ul. Wapowskiego – ul. Bohaterów Warszawy), Legnicka, Leszka Białego, Stanisława Leszczyńskiego (odc. ul. H. Brodatego – ul. Piechoty Wybranieckiej), Henryka Brodatego (odc. ul. Stanisława Leszczyńskiego – bud. nr 7) Czerwona Droga (odc. ul. Wolności – ul. Wincentego Kadłubka).

Na terenie Ursusa, oprócz dróg gminnych będących w zarządzie dzielnicy, są także drogi powiatowe, będące pod jurysdykcją Zarządu Dróg Miejskich. Są to główne trakty komunikacyjne.

Wkrótce będą znane plany inwestycyjne ZDM na rok 2019, które w zakresie dotyczącym Ursusa przedstawimy w kolejnych wydaniach gazety.


Jakość dróg gminnych w dzielnicy Ursus wyrażona w %


MS 02/2019, 7 lutego