DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Brwinów awansuje do pierwszej dziesiątki

Gmina Brwinów znalazła się na 9. miejscu w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów w dziesięciu grupach tematycznych:

 • działania proinwestycyjne i prorozwojowe,

 • rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,

 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,

 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

 • umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,

 • promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

 • wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej,

 • promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych,

 • współpraca krajowa i międzynarodowa oraz
 • działania promocyjne.

W ciągu ostatniego roku gmina Brwinów przesunęła się w rankingu o trzy pozycje, awansując tym samym do pierwszej dziesiątki. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Punkty są naliczane m.in. za wielkość środków finansowych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe czy wspieranie zdolnej młodzieży poprzez system stypendialny.

Urząd Gminy Brwinów

 


Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na:

 • powiaty do 60 tys. mieszkańców;

 • powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców;

 • powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców,

 • miasta na prawach powiatu,

 • gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz

 • gminy wiejskie.


Urząd Gminy Brwinów

Fot. Marek Zdrzyłowski

MS 2/2020, 6 lutego 2020