DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Wigilia w Powiecie Pruszkowskim

Ostatnie tygodnie przed nowym rokiem sprzyjały oficjalnym spotkaniom w siedzibach wielu firm i urzędów w całym kraju. Okazją były zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. W naszym rejonie szczególnie uroczysty przebieg miała Wigilia w Starostwie Pruszkowskim. Przypomnijmy sobie te chwile.

Zaproszonych na Wigilię w Starostwie Pruszkowskim przedstawicieli jego wydziałów oraz wielu znamienitych gości przywitali Wicestarosta Pruszkowski Wojciech Gawkowski i Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Dymura, którzy złożyli wszystkim przybyłym i ich najbliższym świąteczne życzenia. Przekazali zebranym również życzenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i od Wojewody Mazowieckiego – Zdzisława Sipiery.

Koncert kolęd i pastorałek

Po uroczystym wstępie Urszula Wojciechowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu zapowiedziała część artystyczną, w której Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy i Ryszard Morka – bas, przy akompaniamencie Adama Sychowskiego, zaprezentowali koncert kolęd i pastorałek. Rozpoczęli kolędą „Wśród nocnej Ciszy”. Wśród wielu pięknych utworów usłyszeliśmy m.in.: „Chwała na Wysokości”, polonez „Bóg się rodzi” i żartobliwą pastorałkę, brawurowo zaśpiewaną przez Morkę – „Góralski Pan Jezus”. Cała sala, zachęcona przez artystów, dołączyła do wspólnego śpiewania.

Światełko pokoju

Po koncercie harcerze z Hufca ZHP Pruszków przekazali przewodniczącemu Rady Powiatu światełko pokoju. Komendantka hufca, phm. Iwona Horsztyńska wyjaśniła, że sztafeta pokoju, rozpoczęta w Grocie Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem obiega cały świat i dzieli się światłem pokoju. W Polsce do wszystkich miejscowości przenoszą ją harcerze ZHP.

– Tegorocznym hasłem jest „Światło, które łączy”. Za tymi słowami kryje się braterstwo, przyjaźń, pokój. Przenosimy to światło z nadzieją, że będzie nas łączyć nie tylko przy wigilijnym stole, ale również przez cały rok – powiedziała komendantka hufca.

Przewodniczący Dymura przekazał lampion wicestaroście Gawkowskiemu, on z kolei włodarzom gmin z terenu Powiatu, wśród których byli Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch, Przewodniczący Rady Miasta Piastowa Przemysław Worek i Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Beata Rycerska.

Znak miłości

Ksiądz proboszcz Marian Mikołajczak z parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, Dziekan Dekanatu Pruszkowskiego odmówił modlitwę i rozpoczął dzielenie się opłatkiem ze wszystkimi obecnymi. Towarzyszył mu ks. Stanisław Jurczuk.

– Dzielenie się opłatkiem to znak miłości do drugiego człowieka, a dla tych, którzy wierzą, również miłości do Boga – zaznaczył ks. Dziekan.

Na zakończenie włodarze powiatu, szefowie służb (Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej), dyrektorzy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, przedstawiciele firm i przedsiębiorstw współpracujących z Powiatem Pruszkowskim, naczelnicy wydziałów i biur Starostwa, radni Powiatu Pruszkowskiego, przedstawiciele mediów podzielili się opłatkiem i wzajemnie złożyli sobie życzenia.

Wśród prawie setki gości przybyłych na to wyjątkowe spotkanie, obecna była również poseł na Sejm RP – Kamila Gasiuk-Pichowicz.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski

MS 01/2019, 17 stycznia 2019