DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Korzystne ustalenia z MPWiK S.A.

Niemal 4 mln zł wpłaci do piastowskiej kasy spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. To wynik długich negocjacji przedstawicieli naszego miasta z MPWiK S.A. w ostatnich dniach minionego roku.

Zawarte 27 grudnia porozumienie przenosi odpłatnie na rzecz MPWiK S.A. prawo własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez Miasto Piastów w latach 2016-2018, a eksploatowanych i użytkowanych przez spółkę.

Łączna długość wybudowanych w tym czasie przewodów wodociągowych to 5300 m, kanałów sanitarnych – 166 m. Cena nabycia budowli przez MPWiK to 3 904 656,36 zł.

Powyższa kwota zostanie uiszczona na rzecz Piastowa w dwóch równych ratach. Pierwsza rata, tj. 1 952 328,18 zł, została już przelana na gminne konto 31 grudnia 2018 roku. Druga rata tej samej wysokości zostanie nam przekazana do 31 grudnia 2019 roku.

Ta transakcja to ciąg dalszy pierwszego porozumienia zawartego w grudniu 2016 roku pomiędzy naszym Miastem a spółką. Przypomnijmy – wtedy po długich i trudnych pertraktacjach ustalono, że Piastów przenosi odpłatnie na rzecz MPWiK S.A. prawo własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych od 2000 do 2016 roku z gminnych środków, a wykorzystywanych przez ten czas przez spółkę (długość przewodów wodociągowych to prawie 29 km, a kanałów sanitarnych to ponad 15 km). Umowa ta opiewała na kwotę niemal 14 mln zł i środki tej wysokości w latach 2016–2018 zasiliły budżet Piastowa.

Dzięki takim uzgodnieniom nasze miasto ma więcej środków na kolejne inwestycje miejskie.

UM Piastów

MS 01/2019, 17 stycznia 2019