DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Kolejne środki na zieloną rewitalizację miasta

Ostatniego dnia grudnia Burmistrz Piastowa podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Aneks ten dotyczy między innymi zwiększenia dofinansowania projektu o kolejne 2 235 847, 83 zł. W sumie aktualne dofinansowanie tej dużej inwestycji prowadzonej na terenie naszego miasta wynosi dokładnie 7 732 516,75 zł.

To dodatkowe wsparcie pozwoliło na zwrot poniesionych w listopadzie 2018 r. dodatkowych kosztów związanych z zagospodarowaniem zieleni przyulicznej oraz umożliwi dofinansowanie realizacji ostatniej części projektu, na co wielu mieszkańców tego rejonu miasta czeka, tj. zagospodarowania parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. J. Sowińskiego.

Zaplanowano, że inwestycję uda się zrealizować w pierwszej połowie bieżącego roku. Teren ten zostanie wyposażony w nowe ciągi piesze, oświetlenie i małą architektura (ławki, kosze). Będą tam także posadzone krzewy, drzewa i założone trawniki. Władze miasta pracują również nad tym, by przestrzeń ta zyskała nowy plac zabaw i boisko.

UM Piastów

MS 01/2019, 17 stycznia 2019