DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Zmiany w Starostwie
Podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego nastąpiły zmiany w Zarządzie Powiatu. Rezygnację z funkcji złożyła Pani Ewa Borodzicz. Rada przyjęła rezygnację. Jako kandydata do Zarządu Powiatu wskazano Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Nowaka, którego rekomendował Starosta Maksym Gołoś. W wyniku tajnego głosowania Pan Dariusz Nowak został wyznaczony na nowego członka zarządu powiatu pruszkowskiego, jednocześnie rezygnując z pełnienia dotychczasowej funkcji w Radzie.Radna Ewa Borodzicz zapytana o powody rezygnacji z pracy w Zarządzie, poinformowała, że nastąpiło to wyłącznie z powodów osobistych i oczywiście w dalszym ciągu będzie pełnić funkcję radnej powiatowej. Pani Borodzicz jest również przewodniczącą Prawa i Sprawiedliwości w Piastowie.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w nowym składzie.

Od lewej: Zdzisław Brzeziński, Mirosław Chmielewski, Dariusz Nowak, Starosta Maksym Gołoś, Wicestarosta Krzysztof Rymuza Zdjęcie: www.powiat.pruszkow.pl

Zebrał JS


MS 16/2017, 12 października 2017