DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Michałowice
Zmiana Studium – dialog społeczny


Gmina Michałowice kontynuuje proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospo­darowania przestrzennego gminy.  W związku z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla partycypacji”, planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami wykraczające poza obowiązującą procedurę planistyczną dotyczącą Studium.

Konsultacje będą odbywały się w pięciu etapach, które obejmą:

  1. obszar Sokołowa i Suchego Lasu – teren po południowej stronie ulicy Sokołowskiej, ograniczony ulicami Rodzinną w Sokołowie i Księdza Michała Wożniaka w Suchym Lesie oraz granicą z Pęcicami -- zwany dalej „Sokołów, Suchy Las” 

  2. obszar Reguły I – teren pomiędzy ulicą Regulską (po wschodniej stronie), Alejami Jerozolimskimi, rowem melioracyjnym stanowiącym granicę z Michałowicami oraz linią kolejową WKD -- zwany dalej „Reguły Al. Jerozolimskie”

  3. zbiornik w Michałowicach i okolice -- teren położony pomiędzy ulicami: Aleja Powstańców Warszawy i Graniczna w Regułach, Aleja Topolowa w Michałowicach oraz rzeką Raszynką -- zwany dalej „Zbiornik Michałowice”

  4. obszar Reguły II -- teren pomiędzy granicą administracyjną z Pruszkowem, Alejami Jerozolimskimi, ulicą Regulską (od zachodniej strony) oraz linią kolejową WKD – zwany dalej „Reguły Wiejska” 

  5. pozostałe tereny gminy Michałowice.

Spotkania dotyczące zmian Studium rozpoczęły się od obszaru „Sokołów, Suchy Las”. 

5 kwietnia odbył się spacer badawczy, natomiast 20 kwietnia, w godz. 18.00–20.00, w świetlicy w Sokołowie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”. Równocześnie, od 6 do 27 kwietnia,  prowadzone jest  badanie ankietowe dotyczące tego obszaru. Szczegóły już wkrótce.

Jeszcze w I półroczu 2017 r. planowane są konsultacje dotyczące obszaru „Reguły Al. Jerozolimskie”, natomiast w II połowie 2017 r. – obszarów „Zbiornik Michałowice” oraz „Reguły Wiejska”. Spotkania dotyczące pozostałych rozwiązań przestrzennych na terenie naszej gminy odbędą się na początku  2018 r.

 

Zapraszamy do włączenia się w  proces planowania przestrzennego. 

MS 6/2017, 12 kwietnia 2017