DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Przejście dla pieszych przy szkole i przedszkolu

– nadal bez świateł


Zabrakło punktów

na sygnalizację.

Co w zamian?


W tekście z październikowego wydania Mocnych Stron pt.: „Mieszkańcy chcą sygnalizacji” opisaliśmy, jak i dlaczego rodzice, w trosce o bezpie­czeństwo swoich dzieci, domagali się świateł na żądanie na przejściu dla pieszych przy ul. Konińskiej oraz Walerego Sławka. Zarząd Dróg Miejskich wykonał zapo­wiadane obserwacje i pomiary ruchu, które „nie wskazują jednoznacz­nie ko­­nieczności ani braku potrzeby zain­sta­lowania sygnalizacji świetl­nej”. Niestety, na tym samym przejściu w grudniu, doszło – we­dług naszej wiedzy – do potrącenia pieszej.

Przypomnijmy, że swoją prośbę rodzice motywowali m.in. że idąc ze szkoły na ul. Konińskiej przejście jest za lekkim zakrętem z lewej strony. Są małe szanse, że kierowca np. autobusu zauważy nieduże dziecko stojące na chodniku przy przejściu. Ulicą Walerego Sławka jeżdżą prawie wszystkie autobusy kursujące do i z Ursusa. To przejście stanowi wielkie zagrożenie nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, mimo postawionego tam dodatkowego oświetlenia i wysepki pośrodku przejścia. Także według naszych obserwacji to bardzo uczęszczany przez dzieci odcinek. W bliskiej odległości (200 metrów) znajdują się dwie szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Walerego Sławka, Szkoła Podstawowa nr 4 – szkoła filialna przy ul. Konińskiej) oraz Przedszkole Publiczne nr 194. Na początku października ub. roku przy ul. Walerego Sławka 2 swoje podwoje otworzyła też filia Przedszkola nr 194. W odpowiedzi na pismo rodziców burmistrz dzielnicy Ursus – Urszula Kierzkowska – interweniowała. Pismo rodziców z prośbą o pilną reakcję zostało przesłane do ZDM – zarządcy tej powiatowej drogi.

Zarząd ponownie interweniował

Niestety, w grudniu doszło do potrącenia na przejściu dziewczynki ze szkoły podstawowej. Jedna z mieszkanek zwróciła się o ponowną interwencję w tej sprawie do Zarządu Dzielnicy Ursus. Według naszej wiedzy, 19 grudnia ub. roku Zarząd ponownie przesłał do ZDM prośbę o budowę sygnalizacji świetlnej załączając pismo mieszkanki. 28 grudnia do Urzędu Dzielnicy Ursus wpłynęła odpowiedź od ZDM, który poinformował, że wypowiedział się w opisywanej sprawie i przesłał stanowisko do dyrekcji szkoły. Także my poprosiliśmy o wyniki pomiaru ruchu oraz stanowisko ZDM w świetle potrącenia pieszej i planowane działania poprawiające bezpieczeństwo.

65 punktów – za mało

Obserwacje i pomiary ruchu kołowego i ruchu pieszego, które miały zdecydować o montażu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Walerego Sławka na wysokości ul. Konińskiej, wykazały: Sumaryczne natężenie ruchu w porze szczytu porannego, międzyszczytu, szczytu popołudniowego wynosi kolejno: 1292–702–1168 [p.u./h]. Sumaryczne natężenie ruchu pieszego na przejściu przez ul. Walerego Sławka wynosi odpowiednio: 352–124–264 [os./h]. Analiza bezpieczeństwa i warunków ruchu wykonana pod kątem zastosowania sygnalizacji świetlnej, wykazała, że uwzględnione w kryterium czynniki nie wskazują jednoznacznie konieczności ani braku potrzeby zainstalowania sygnalizacji świetlnej. Suma punktów z kryteriów cząstkowych wynosi 65 punktów na minimum 100 punktów wymaganych dla zastosowania sygnalizacji”.

Mikołaj Pieńkos, p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej ZDM zwrócił też uwagę, że przejście oznakowane jest w każdym kierunku znakami D-6 „przejście dla pieszych” wraz z tabliczką T-27 „Agatka”, która dodatkowo informuje i ostrzega kierujących pojazdami o tym, że z przejścia w znacznym stopniu  korzystają dzieci. Wspomniał też o zamontowanych specjalnych oprawach oświetleniowych, które powodują doświetlenie pieszych od strony nadjeżdżających pojazdów. Przejście zostało też zaopatrzone w punktowe elementy odblaskowe na jezdni, tzw. „kocie oczka”. – Nie zaobserwowano sytuacji niebezpiecznych polegających na rażącym przekraczaniu dozwolonej prędkości czy nieudzielania pierwszeństwa pieszemu na przejściu – informuje.

Obiecane: Lepsze oznakowanie, progi i kontrola

Mikołaj Pieńkos dodaje, że: pomimo zastosowanej organizacji ruchu na przejściu przy ul. Konińskiej doszło do dwóch zdarzeń z udziałem pieszych, uznajemy za zasadne wzmocnienie oznakowania. W tym celu, Zarząd Dróg Miejskich zamontuje znaki D-6 z tabliczką T-27 na tle fluorescencyjnym, co zapewni lepszą czytelność i dostrzegalność przejścia. Analogiczne rozwiązanie zastosowane zostanie na przejściach przy ulicy Adamieckiego. Ponadto, w celu uspokojenia ruchu w tym obszarze, Zarząd Dróg Miejskich rozważy możliwość instalacji progów wyspowych. W chwili obecnej na budowę sygnalizacji świetl­nej w Warszawie oczekuje kilkadziesiąt niebezpiecznych skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, dla których ocena poprzedzona analizą warunków i bezpieczeństwa ruchu wykazała potrzebę budowy sygnalizacji. Tworzą one listę skrzyżowań oczekujących na budowę sygnalizacji i są realizowane w miarę dostępnych środków finansowych. Pocieszającą jest informacja, że ZDM zwrócił się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji z prośbą o objęcie tego rejonu kontrolą.


Agnieszka Gorzkowska