DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

PIASTÓW. Debata społeczna na temat stanu bezpieczeństwa w mieście

Za dużo samochodów, niesforni kierowcy


27 września w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie odbyła się debata społeczna, zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie  – „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Ze strony Policji w spotkaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie nadkomisarz Dariusz Nawotnik, Komendant Komisariatu Policji w Piastowie nadkomisarz Dariusz Kruziewicz, Zastępca Komendanta podkomisarz Robert Potocki, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP aspirant sztabowy Sławomir Ścibisz oraz prowadząca debatę oficer prasowy KPP podkomisarz Karolina Kańka. Gościem specjalnym był Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski.

Trochę statystyki

Podkomisarz Potocki przedstawił dane statystyczne, dotyczące roku 2017 do 31 sierpnia. Odnotowano w tym okresie 4 uszkodzenia ciała, bójki i pobicia,3 kradzieże pojazdów, 16 uszkodzeń mienia, 40 kradzieży, 19 kradzieży z włamaniem. Zanotowane 3 wypadki drogowe i 130 kolizji.

Policjanci zaprezentowali założenia oraz sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pozwala ona na odznaczanie na mapie zdarzeń odczuwanych jako najbardziej uciążliwe lub niebezpieczne w miejscu zamieszkania. Każde zaznaczone miejsce musi być przez Policję zweryfikowane. Poinformowali także o aplikacji „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób można uzyskać informacje potrzebne do kontaktu z dzielnicowym.

Co według mieszkańców zagraża bezpieczeństwu?

Do udziału w debacie zaproszono samorządowców, przedstawicieli instytucji współpracujących na co dzień z Policją oraz przede wszystkim lokalną społeczność. Przybyli m.in. przedstawiciele szkół, radni miejscy i wielu mieszkańców. Przybyli zgłaszali swoje uwagi dotyczące bezpieczeństwa na terenie miasta Piastowa.

Dyrektor SP nr 5 przy ul. Piłsudskiego zwróciła uwagę na niebezpieczne przejście dla pieszych przy szkole. Co prawda, jak powiedziała, 19-go października mają być tam zamontowane światła, ale przy szkole jest tylko 7 miejsc parkingowych i rodzice odwożący dzieci parkują w miejscach niedozwolonych, a nawet wypuszczają dzieci na środku jezdni.

Sygnalizowano również, że przejście dla pieszych przy SP nr 4 od strony ul. Żbikowskiej kończy się na bramie, z której wyjeżdżają samochody. W tym miejscu Burmistrz zapewnił, że w ciągu roku cała ulica Żbikowska będzie wyremontowana. Poruszono też temat zbyt małej liczby kamer monitoringu miejskiego. Zgłaszano jeszcze wiele uwag. Większość z nich dotyczyła problemów z parkowaniem i złej organizacji ruchu.

Policja wyciągnie wnioski

Wśród uczestników została rozprowadzona ankieta, przy pomocy której mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa w mieście. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy. Jak poinformował nadkomisarz Kruziewicz, wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców zostały zapisane i będą uwzględniane w toku codziennej służby.

Według Burmistrza

Burmistrz Grzegorz Szuplewski zapytany, jak ocenia stan bezpieczeństwa w Piastowie stwierdził, że – Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców jest dosyć stabilne. Gratulujemy Policji pomysłu organizowania takich debat. W trakcie debaty padły konkretne postulaty i wnioski. Rzeczywiście widoczne są samochody parkujące gdzie popadnie, ale miejsc parkingowych jest za mało. Sytuacja wymaga kultury i wyobraźni z obu stron. Gdybyśmy nawzajem szanowali przestrzeń, w której żyjemy, sytuacja wyglądałaby inaczej. Ktoś zwrócił uwagę na parkowanie niemal na skrzyżowaniu – jeżeli kierowca robi to nieświadomie, znaczy, że nie zna przepisów i nie powinien poruszać się samochodem. Dodał, że miasto stara się o tworzenie nowych miejsc parkingowych – przybyły nowe miejsca przy ulicy Dąbrowskiego, będzie wkrótce 60 miejsc przy ul. Hallera.

Burmistrz poinformował o przeznaczeniu przez miasto 35 tys. zł z budżetu jako wkład w zakup dwóch nowych samochodów dla komisariatu w Piastowie, jednego oznakowanego, drugiego nie. Jeszcze przed zimą pojazdy powinny się znaleźć na wyposażeniu komisariatu. Niewątpliwie wpłynie to na większą mobilność funkcjonariuszy i ich czas reakcji na zdarzenia.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 16/2017, 12 października 2017