DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

XIV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety w Domu Kultury KOLOROWA

Wojaczek - poeta przeklęty

Rafał Wojaczek urodził się w 1945 roku, zmarł śmiercią samobójczą 11 maja 1971 r. we Wrocławiu. Był poetą niewątpliwie wybitnym, dla wielu kultowym. Przegląd jego poezji miał charakter konkursu i był adresowany, tak jak wszystkie wcześniejsze edycje, do ucz­niów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych z województwa mazowieckiego. Wzięło w nim udział 125 uczestników.

Organizatorem XIV Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety był Dom Kultury „Kolorowa” i Ośrodek Kultury „Arsus”. Patronat nad konkursem objęli: Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski i Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska. Oceniało jury w składzie: reżyser teatralny Antoni Baniukiewicz – przewodniczący, oraz Elżbieta Gruca i Justyna Ścibor.


We wtorkowy wieczór 29 listopada 2016 r. w DK „Kolorowa” odbyła się uroczysta gala, którą profesjonalnie poprowadził pomysłodawca Przeglądu i jego bezpośredni organizator – Janusz Łukaszewicz.


Wszyscy laureaci, wyłonieni spośród 125 uczestników, z wielkim talentem recytatorskim zaprezentowali bardzo trudne do interpretacji utwory Rafała Wojaczka.


Po zakończeniu recytacji Justyna Ścibor z OK „Arsus” wyraziła niezmierną radość związaną z uhonorowaniem poezji Wojaczka w ramach Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego. Dodała, że jej zachwyt Wojaczkiem jest nieustający.


Antoni Baniukiewicz, jak zawsze przy okazji takich literackich wydarzeń, uraczył zebranych wykładem o tragicznie zmarłym 45 lat temu poecie. Umieścił Wojaczka w kategorii „poetów przeklętych” – przez życie, ludzi, Boga i przez samych siebie. Termin ten powstał w XIX wieku we Francji. Do poetów przeklętych zalicza się, m.in.: Shelleya, Lermontowa, Majakowskiego, Baudelairea, Rimbauda, Dillona, Geneta, a w Polsce: S. Przybyszewską, T. Borowskiego, E. Stachurę. To poeci nie mieszczący się w żadnych ramach, kontestujący wszystko, których boli samo istnienie. Wojaczek rzeczywistość widział na czarno, pisał o niemożności życia, wszystko pozbawiał sensu. Jego okrutna, drwiąca, bolesna poezja znalazła duże grono wyznawców, których ma do dziś. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych, tak jak jego guru – Edward Stachura – stał się poetą kultowym. Reżyser zauważył, że uczestnicy dobierali do swoich prezentacji utwory, w których można się doszukiwać jaśniejszej strony duszy poety. Być może sami nie doświadczyli jeszcze ciemnej strony życia.


Nagrody laureatom wręczali: Wiesław Krzemień – zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus, Henryk Linowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus, Wanda Kopcińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Anna Lewandowska i Maria Miszkiewicz – radne Dzielnicy Ursus.


W kategorii uczniów gimnazjów przyznano następujące miejsca: I – Dominika Adamczyk, II – Gustaw August Klyszcz i Julia Niedziałek, III – Wiktoria Moch i Alicja Tomaszewska.


W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych nagrody zdobyli: I – Agata Szmurło, II – Jan Domański, III – Robert Głowacki i Magdalena Mróz.


Nagrodę specjalną Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zdobyła Karolina Król z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1.


Organizatorzy już planują kto stanie się bohaterem jubileuszowego XV Przeglądu w 2017 roku. Przewinęło się nazwisko poetki Ewy Lipskiej, ale padła też kandydatura Józefa Konrada Korzeniowskiego.

Tekst i zdjęcia: Jacek Sulewski


MS 1/2017, 19 stycznia 2017 r.Alicja Tomaszewska
– uczennica kl. III c
Gimnazjum Nr 131 w Ursusie
– III miejsce w kategorii gimnazjów
XIV Mazowieckiego Przeglądu Recytatorskiego Jednego Poety.
Alicja ma talent zarówno do interpretacji poezji jak i prozy. Niespełna 2 miesiące wcześniej (7 października 2016 r.) zdobyła I nagrodę w kategorii gimnazjów w finale konkursu „Wszyscy czytają Sienkiewicza”
Gustaw August Klyszcz – zdobywca II miejsca w kategorii gimnazjów.Podczas recytacji zarówno interpretacją jak i wizerunkiem bardzo przekonująco oddawał klimat poezji Wojaczka.