DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina Michałowice zajęła 2. pozycję w ogólnopolskim rankingu

„Miejsc sprzyjających edukacji”.


Wielki sukces oświaty


Ranking został opracowywany w oparciu o ogólnodostępne dane dotyczące trzech poziomów nauczania – w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Składał się z trzech miar:

Miara dobrego startu, gdzie oceniana była dostępność edukacji przedszkolnej na terenie gminy oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasistów.

Miara nierówności, która odzwierciedla zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy z lat 2014–2016.

Miara postępu, która odzwierciedla jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej.

Ranking został przygotowany przez fundację Evidence Institute, zajmującą się badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych, związani są z czołowymi polskimi uczelniami, współpracującą z instytucjami badawczymi z Europy i USA.

Dyplom za zajęcie 2. miejsca odebrał wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, podczas konferencji Rankingu samorządów sprzyjających edukacji 2017, która odbyła się 22 maja w Warszawie.

Tak wysoka pozycja w Polsce jest rezultatem bardzo dobrych wyników jakie uzyskują nasi uczniowie, zaangażowania nauczycieli i rodziców, a także pracy wszystkich osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z edukacją w naszej gminie.


źródło: http://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/kulturalne/


MS 9/2017, 25 maja 2017 r.

Ranking „Miejsc sprzyjających edukacji" wskazuje te samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Jednak metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej wskazuje miejsca o wysokiej jakości nauczania. Miejsca, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Są to wreszcie miejsca, które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów, tworząc nową jakość.

źródło:
http://www.evidenceinstitute.pl/ranking-samorzadow/