DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Więcej miejsc w placówkach dla dzieci do 3 roku życia


Już wkrótce w Warszawie i trzech okolicznych gminach, w tym w Piastowie, powstanie łącznie 955 dodatkowych miejsc dla dzieci do trzech lat. Udogodnienia możliwe będą dzięki dodatko­wym środkom pozyskanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Dzięki  ZIT RPO WM 2014–2020 na realizację dziesięciu projektów do beneficjentów trafi ponad 23 mln zł ze środków unijnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej. - Niestety większość dzieci nie może liczyć na miejsca w żłobkach, bo jest ich po prostu za mało. Te 955 dodatkowych miejsc to dopiero początek. Liczymy, że dzięki rozbudowie infrastruktury przeznaczonej dla najmłodszych jeszcze więcej rodziców będzie mogło skorzystać z tej formy opieki nad dzieckiem i spokojnie wrócić do pracy - podkreślił marszałek Adam Struzik.

Najwięcej środków dla Warszawy
Gdzie dokładnie powstanie sieć żłobków, klubów dziecięcych i miejsc opieki z opiekunem dziennym? Również na naszym obszarze, czyli w Ursusie oraz Piastowie, a także w Grodzisku Mazowieckim, Wiązownie, na Pradze-Południu, Żoliborzu, Białołęce, Mokotowie, Woli, Bemowie. Największa pula środków unijnych, bo ponad 15 mln zł trafi do Warszawy na realizację dwóch projektów. Dzięki pozostałym projektom, realizowanym przez podmioty prywatne, zostaną utworzone nowe miejsca na terenie Ursusa, Woli, Mokotowa, Pragi-Płd. I Bemowa. Przez 10 lat w stolicy powstało 26 żłobków. Dzięki 15 mln zł z unijnych funduszy 5 naszych żłobków otrzyma środki na wyposażenie i działalność placówek. Cieszę się, że dofinansowanie dostaną również niepubliczne placówki. To oznacza więcej miejsc opieki dla najmłodszych warszawiaków – podsumowuje wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Korzyści dla Piastowa i Ursusa
Kolejne projekty, także realizowane przez podmioty prywatne, dotyczą 100 nowych miejsc dla dzieci - powstaną na terenie Piastowa, Grodziska Mazowieckiego, Wiązowny. Sprawdziliśmy, ile miejsc powstanie w Piastowie. Środki pozyskała Niepubliczna placówka AKADEMIA MALUCHA MYSZKA MIKI SP. Z O.O. Dofinansowany zostanie projekt w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Konkurs przeprowadzony został w ramach Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. Projekt zaplanowany został do realizacji w okresie od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2019. Głównym jego celem jest powrót do zatrudnienia 16 osób (w tym 15 kobiet) oraz podjęcie aktywności zawodowej przez kolejne 8 osób (w tym 7 kobiet), które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3. Co ciekawe, wnioskodawca zaplanował utworzenie 30. miejsc opieki w 2 żłobkach: nie tylko w Piastowie, ale i dzielnicy Ursus. - Wśród projektów wybranych do dofinansowania przez WUP jest to jedyny, który zakłada realizacje działań na terenie Ursusa – uzupełnia Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 15 miejsc ma zostać utworzone w żłobku w Ursusie, w tym jedno miejsce dla dziecka niepełnosprawnego. Również 15 miejsc przewidziane jest w żłobku w Piastowie (w tym jedno miejsce dla dziecka niepełnosprawnego). Wsparciem objęte zostaną dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do 3. lat. Opieka będzie zagwarantowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 18:00.

Jaki komfort?
Wszystkie żłobki i kluby dzięki dofinansowaniu mają charakteryzować się wysokim standardem usług i komfortem wyposażenia. - Kwota przyznana na realizację projektu ”Żłobek Myszka Miki szansą powrotu na rynek pracy” wynosi: 739 758,50 zł. Zaplanowane nakłady finansowe przeznaczone zostaną na dostosowywanie pomieszczeń do potrzeb dzieci,  sfinansowanie żłobkowej infrastruktury: zarówno budynku, jak i placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Nacisk położony zostanie również na sfinansowanie działań wspierających rozwój psychoruchowy oraz poznawczy dziecka m.in.: pomocy edukacyjnych, rozwiązań umożliwiających modyfikację przestrzeni. Najmłodszym zapewniona zostanie też fachowa opieka poprzez dobór wykwalifikowanego personelu. Najwyższy standard opieki zapewniony również zostanie dzięki finansowaniu ich kosztów wyżywienia oraz utrzymania – informuje Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Opr. na podstawie informacji prasowej samorządu województwa mazowieckiego

Agnieszka Gorzkowska

MS 8/2017, 11 maja 2017